SE

Skolutveckling enligt Per Kornhall

Han finns med p? listan över de 50 mäktigaste i Skolsverige och är en tongivande röst i den svenska skoldebatten. Nu är han aktuell med Alla i m?l ? skolutveckling p? evidensbaserad grund, en bok om hur vi kan vända den negativa utvecklingen i skolan och tillsammans skapa en skola som ger alla barn en chans att lyckas.
Enligt Skolverket g?r 12000 barn genom grundskolan utan att uppn? m?len. Per Kornhall menar att vi kan skapa en likvärdig skola där s? gott som alla elever f?r möjlighet att lyckas. För att n? dit krävs att alla som är inblandade i skolans verksamhet gemensamt ställer upp och hjälper till. Det kräver eftertanke, förändrad organisation och att m?l och medel g?r hand i hand.
Kornhall ger i boken tips och praktiska r?d baserade p? beprövad erfarenhet och aktuell forskning av bl a skolprofessor John Hattie. Flera verkliga fall beskrivs där skolutveckling har lett till en positiv förändring. Författaren lyfter ocks? den viktiga fr?gan om vad som verkligen motiverar elever och lärare att sträva mot bättre resultat.
?Man kan inte beordra fram bättre lärande eller undervisning. Vi kan inte heller byta ut lärark?ren. Det finns inga andra. Det är de lärare vi har som m?ste inspireras och utvecklas.? Per Kornhall ur förordet
Alla i m?l ? skolutveckling p? evidensbaserad grund inneh?ller konkreta checklistor för skolutveckling p? alla niv?er, fr?n huvudmannaniv? till skolledning och ända ner till undervisande lärare. Boken kan ocks? läsas av alla som är intresserade av v?ra barns framtid.
Om författaren
Per Kornhall har en rik erfarenhet av det svenska skolsystemet b?de som lärare, undervisningsr?d vid Skolverket och som kommunal skolstrateg. Han är medlem av Kungliga Vetenskapsakademiens skolkommitté och ing?r i ett nätverk av oberoende skolexperter för Europakommissionen. Under Almedalsveckan i juli medverkar Per Kornhall i ett seminarium om vem som tar ansvar för att förändra skolan, tillsammans med statssekreterare Bertil Östberg, Maria Stockhaus (SKL) och Bo Jansson (LR). Läs mer p? www.almedalsveckan.info eller p? Natur & Kulturs webbsida. Per Kornhall medverkar även i ett seminarium under Bokmässan i september.
Mer information
Per Kornhall n?s via [email protected] eller telefon 070-4998880. För information fr?n förlaget, kontakta Agnes Notini Zachrison, [email protected], eller telefon 08-4538607. Omslagsbild och författarporträtt kan laddas ned fr?n bildarkivet.
Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: [email protected]
Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och l?ngsiktigt. Det som styr oss är det uttalade ändam?let i v?r stiftelseurkund: att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning motverka fördomar och inspirera till reflektion och engagemang. Det är till denna nytta v?r utgivning och v?rt överskott bidrar.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Landsting Elever   #SKL   #Sundsvalls Tidning   #Sveriges Kommuner