Slik var utdanningstrenden h?sten 2010

UtdanningsBarometeret er en halv?rsrapport som utarbeides av Studentum.no to ganger i ?ret. Rapporten har som form?l ? identifisere popul?re utdanningsomr?der, samt andre trender og nyheter i bransjen.
I l?pet av h?sten 2010 ?kte antall bes?kere til Studentum sine nettsider med hele 80 % fra samme periode i 2009. Fra juli til desember 2010 har Studentums s?ketjeneste hatt over 390 000 bes?kere. Dette gir et gjennomsnitt p? ca 65 000 bes?kere i m?neden. Bes?ksstatistikken m?les av uavhengige statistikkverkt?y som Google Analytics og WebTrends.
I denne rapporten har Studentum sett trender for de ulike utdanningstypene som finnes i s?ketjenesten p? Studentum.no (Bachelor og lavere / Master og h?yere p? Universitet/h?gskole, Fagskole, Folkeh?gskole, Yrkesrettede utdanninger, Studier i utlandet, Norske studier i utlandet, Spr?kreise, Ta opp fag / vgs, samt Nettstudier og fjernundervisning).
P? Folkeh?gskolene er interessen st?rst for linjer innen idrett / sport, deretter kommer linjer innen musikk og friluftsliv. En markant ?kning i interesse har fagomr?det Dyr og veterin?r studier opplevd. Dette fagomr?det har klatret opp 8 plasseringer p? Studentums liste over mest popul?re fagomr?der for folkeh?gskoler.
– ?yvind Krabber?d, informasjonsr?dgiver/redakt?r p? Folkeh?gskolekontoret, sier at ?det var rekord i antall s?kere til folkeh?gskolene for skole?ret 2010-2011. Det er utvilsomt idrett/friluftsliv i alle varianter som har ?kt mest i interesse, men Folkeh?gskolekontoret har ogs? sett en ?kning i linjer med fokus p? reiser, solidaritet og internasjonale sp?rsm?l.?
Blant Bachelor og lavere s? er det h?yest trykk p? utdanninger innen l?rer/utdanning, helse og sosialfag samt sykepleie. Under disse fagomr?dene finnes utdanninger som f?rskolel?rerutdanning, eldreomsorg, helseadministrasjon og sykepleierutdanninger.
-?En av ?rsakene til at fagomr?det for l?rer og utdanning ligger blant toppen kan v?re p? grunn av den vellykkede L?rerkampanjen Gnist der ?kt rekruttering til l?rerutdanningene er et av m?lene?, sier Siv Merete Tuer, informasjonssjef p? Studentum.no.
Det vil v?re stort behov for alle typer l?rere i mange ?r framover ettersom mange av dagens l?rere er over 50 ?r, og dermed n?rmer seg pensjonsalder melder siste.no. Behovet for l?rere med realfag som spesialfelt er ekstra stort. If?lge SSB ser det ut til at det kommer til ? bli utdannet for f? l?rere om ?tte-ti ?r.
Interessen for utdanninger innen Helse og Sosialfag p? niv?et Master og h?yere er stabil og dominerer listen over mest popul?re fagomr?der for denne utdanningstypen blant Studentums bes?kere. Ogs? utdanninger innen Tannlege /Odontologi ettersp?rres mer og g?r opp 5 plasseringer.
Medisin / Farmasi er det fagomr?det som de fleste av v?re bes?kere som vil studere utenlands er mest interessert i. Dette stemmer godt overens med statistikken som ANSA og L?nekassen har, der ogs? medisin er det mest popul?re fagomr?det for utenlandsstudier. Totalt studerte 2538 studenter medisin i utlandet i l?pet av skole?ret 2009-2010.
-?Mange velger ? studere medisin i utlandet p? grunn av de h?ye opptakskravene i Norge samtidig som man f?r med seg den verdifulle erfaringen av et nytt spr?k?, sier informasjonssjef p? Studentum.no Siv Merete Tuer.
Blant de mest popul?re landene ? studere i, havner USA ?verst. Storbritannia og Sverige er to andre land som er veldig popul?re blant Studentums bes?kere som vil studere utenlands. I f?lge ANSA og L?nekassen var det i 2009-2010 flest norske studenter i Storbritannia (3085 studenter), etterfulgt av Danmark (2292 studenter) og Australia (1402 studenter).
Vil dere lese hele UtdanningsBarometeret kan dere kontakte oss p? Studentum p? [email protected]
Kilder: UtdanningsBarometeret, SSB, Siste.no

Authors

Related posts

Top