SE

Smärta och funktionsstörningar i käksystemet p?verkar kvinnors livskvalitet

Insatser som stödjer och förstärker individens tilltro till sin egen förm?ga kan vara viktiga för att behandlingen av handikappande smärtor och funktionsstörningar i käksystemet ska bli framg?ngsrik. Det konstaterar Christina Storm Mienna i den avhandling hon försvarar vid Ume? universitet.

Smärta i käkarna, nedsatt gap- och tuggförm?ga, käkledsljud, samt l?sningar och upphakningar i käkleden är vanligt förekommande besvär hos samiska kvinnor. Dessa tillst?nd kan betraktas som belastningsskador i käksystemet och är relaterade till faktorer som ökad sjukfr?nvaro, behandlingsbehov och negativ p?verkan p? individens livskvalitet.

Christina Storm Mienna, doktorand vid institutionen för odontologi, baserar sitt avhandlingsarbete p? undersökningar av samiska kvinnor i norra Sverige. Syftet var att undersöka förekomst av smärta och funktionsstörningar i käksystemet, dess samsjuklighet med huvudvärk och smärtor i nacke/skuldror samt att undersöka hur symtomen p?verkade kvinnorna. Christina Storm Mienna har även intervjuat kvinnorna och samlat in tankar, erfarenheter och föreställningar om symtom fr?n käkarna för att f? en inblick i kvinnornas erfarenhet av v?rden vid dessa tillst?nd.
? Avhandlingen visar att smärta och käkfunktionsstörningar, huvudvärk och smärta fr?n nacke och skuldror är vanligt bland samiska kvinnor och att detta p?verkar deras dagliga aktiviteter. Det finns även ofta en samsjuklighet när det gäller besvär fr?n käkar, huvud och nacke och skuldror. En medvetenhet hos deltagarna om att de pressar ihop tänderna, eller att de vanemässigt h?ller ihop käkarna förknippades bland deltagarna med belastningar eller spänningar i livet, nedsatt allmän hälsa och med symtom fr?n käkarna, säger Christina Storm Mienna.
Hon berättar vidare att de samiska kvinnor som hade symtom ifr?n käkarna ofta uttryckte tvivel mot v?rdgivares kompetens och möjligheter att behandla deras problem i käkarna. M?nga kvinnor hade även ett begränsat socialt stöd. Samtidigt visar avhandlingen att kvinnor utan symtom fr?n käkarna uppvisade stark tilltro till sin egen förm?ga att klara av sv?righeter och de var i allmänhet ocks? mindre oroliga för att drabbas p?frestningar i livet. De förlitade sig ocks? p? omgivningens sociala stöd.
? En slutsats som vi kan dra av detta är att behandlingsinsatser där man inkluderar stöd till självbestämmande och att stärka individens tilltro till den egna förm?gan, kan vara viktiga delar för att uppn? en framg?ngsrik behandling av handikappande smärtor och funktionsstörningar i käksystemet, säger Christina Storm Mienna.
Christina Storm Mienna kommer fr?n Kiruna. Hon arbetar som övertandläkare/specialist i bettfysiologi, vid avdelningen för klinisk oral fysiologi, Specialisttandv?rden, Västerbottens läns landsting, samt är doktorand vid institutionen för odontologi, Ume? universitet.
Avhandlingen är publicerad digitalt
För mer information om avhandlingen, kontakta gärna:
Christina Storm Mienna
Telefon: 090-785 62 10, 070-318 13 44
E-post: [email protected]
Porträttfoto för nedladdning
Om avhandlingen
Fredag den 3 oktober försvarar Christina Storm Mienna, institutionen för odontologi, försvarar sin avhandling med titeln: Käkfunktionsstörningar bland samiska kvinnor. Perspektiv fr?n en epidemiologisk undersökning med kvantitativ och kvalitativ metod. (Engelsk titel: Temporomandibular disorders among Sami women. Perspectives based on an epidemiological survey with mixed methods.) Opponent: Martti Helkimo, professor emeritus, odontologiska institutionen, Jönköping. Huvudhandledare: Anders Wänman.
Disputationen äger rum kl. 09.00 vid Norrlands universitetssjukhus, Sal B, 9 trappor.

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.02100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #CGI   #Security Link   #Stimson Center   #Wildlife Security