Socialstyrelsen struntar i jävsreglerna i ADHD-utredning

Socialstyrelsen bryr sig inte längre om jävsreglerna och använder experter som f?tt betalt av läkemedelsindustrin för att sl? Sverigerekord i utskrivning av ADHD-droger.
KMR anmälde nyligen en av Socialstyrelsens ADHD-experter, skolöverläkaren Alf K?gström, som driver företaget ?Doktor Alf K?gström AB?. Han fick 58 000 kronor av ett läkemedelsbolag för att öka antalet barn med ADHD-diagnos och driva upp förskrivningen av bolagets ADHD-drog. Detta är klart dokumenterat. Han har även varit drivande i Sverige för ?tidig upptäckt vid neuropsykiatriska sv?righeter?.
Genom att använda en s?dan expert förhindrar man en utredning om hur 7,5 % av alla pojkar 10-14 ?r nu satts p? ADHD-droger i Gävleborgs län ? eftersom det är experten själv som sett till det. En undersökning har visat att K?gström har intressekonflikter av s? allvarligt slag att han aldrig skulle ha antagits till Socialstyrelsens expertgrupp, enligt förvaltningslagens regler.
KMR inlämnade krav till Socialstyrelsens generaldirektör om att förvaltningslagen om jäv skall tillämpas och att K?gström stryks ur expertgruppen. GD skickade vidare ärendet till en enhetschef som avfärdade anmälan helt och h?llet med ?inget nytt som framkommit?. De visste redan om att K?gström tagit emot pengar fr?n läkemedelsbolag.
Det har visat sig att K?gström under ?ren 2008-2009 fick 48 000 kronor av tillverkaren av en ADHD-drog och att han 2012 fick 10 000 av samma bolag. Sammanlagt 58 000. K?gström berättar själv i sin jävsdeklaration att uppdragen gällt föredrag om ?tidig upptäckt och tidiga insatser vid neuropsykiatriska sv?righeter hos barn och ungdomar? och, vilket var skälet till den välvilliga sponsringen fr?n läkemedelsbolaget:
?I föreläsningarna har även medicinsk behandling berörts gällande ? [bolagets narkotiska ADHD-preparat].?
Se dokument om ersättning och jäv: http://kmr.nu/pdf/IntresskonfliktKagstrom.pdf
Utskrivningar i Gävle län exploderade ?ret efter K?gströms engagemang för läkemedelsbolaget och steg till Sveriges högsta, hela 90 % högre än nummer tv?, Hallands län.
Och i och med att psykiatrikerna inte rapporterar n?gra biverkningar fr?n ADHD-droger trots att över ett tusental förgiftningsfall finns dokumenterade, s? verkar det som det inte existerar n?gra problem när man undersöker det här omr?det.
Det är illa nog med den enskilda jävsituationen, ett solklart s?dant fall, men en katastrof när Socialstyrelsen inte längre bryr sig.
KMR kommer att anmäla Socialstyrelsen till JO.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsov?rden och för att rensa upp inom den psykiatriska v?rden.
För mer information g? till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten02500Skicka som e-post
Share this

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top