S?knadsfristen hos NKI Nettstudier g?r aldri ut

Rakk du ikke Samordna opptaks s?knadsfrist som var 15. april? Ingen grunn til panikk. NKI Nettstudier har studiestart hver dag, hele ?ret.

Studiestart hver dag
Er du blant dem som ikke rakk ? s?ke p? utdannelse innen fristen til Samordna opptak gikk ut? Hos NKI Nettstudier har vi ingen s?knadsfrister og vi har studiestart hver dag, hele ?ret. NKI Nettstudier er en av Norges st?rste fagskoler, og har lang erfaring med ? utvikle nettstudier. Vi tilbyr mange forskjellige fagskoleutdanninger, og samarbeider i tillegg med anerkjente h?gskoler og universiteter, og kan dermed tilby fullgode h?gskoleutdanninger som nettstudier.
Fagskoleutdanning – den raske veien ut i arbeidslivet
Arbeidslivet vil ettersp?rre h?yere konkurranse i fremtiden, og samfunnet har et ?kende behov for kortere og mer spesialisert yrkeskompetanse. Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger med varighet fra et halvt til to ?r. Med NKI nettstudier, kan du f? en fagskoleutdanning som er godkjent av NOKUT og L?nekassen uavhengig av s?knadsfrister. M?t arbeidslivets ?kende ettersp?rsel p? yrkeskompetanse med en kort, yrkesrettet fagskoleutdanning der du kan g? rett ut i arbeidslivet etter endt utdanning.
Nettstudier seiler opp som et fullgodt alternativ til annen mer tradisjonell utdanning, og blir stadig mer popul?rt. Og ikke uten grunn. – NKI Nettstudier tilbyr utdanning innen en rekke fagomr?der og niv?er, og friheten til ? studere n?r og hvor du vil, kombinert med den oppf?lgingen du trenger underveis gj?r denne studiemetoden veldig attraktiv, sier Wenche Halvorsen, Administrerende Direkt?r hos NKI Nettstudier.

Om NKI Nettstudier?
NKI ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens st?rste nettskole. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias st?rste private leverand?r av utdanning og kursvirksomhet. NKI Nettstudier satser hardt p? ? legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og l?ringsmetoder i verdensklasse.
NKI Nettstudier har et fullverdig tilbud p? fagskole-, h?yskole- og universitetsniv?, og tilbyr studier og kurs fra noen av verdens beste skoler og utdanningsinstitusjoner.

Authors

Related posts

Top