SE

Solceller i Bangladesh möjliggörs genom utdelning fr?n Bixia

Erikshjälpen har tilldelats 100 000 kronor fr?n elbolaget Bixias miljöfond.
Pengarna ska g? till att bygga solceller vid fem skolor i Bangladesh som därmed f?r tillg?ng till elektricitet.
? Detta ger barnen i omr?det helt nya förutsättningar för en utbildning med kvalitet, säger Peter
Toftg?rd, programchef vid Erikshjälpen.

För sjunde ?ret i rad delar nu elbolaget Bixia ut pengar fr?n sin miljöfond. I ?r f?r 63 olika projekt dela p? 1 214 000 kronor ? pengar som ska bidra till mer förnybar el eller som minskar elanvändningen.
? Klimatförändringen är en av v?ra största utmaningar. Därför är det glädjande att se att s? m?nga vill vara med och bidra till en h?llbar utveckling. Vi har aldrig haft s? m?nga ansökningar som i ?r, säger Kim Blomster, miljösamordnare p? Bixia.
Bland mottagarna finns det skolprogram som Erikshjälpen sedan 2004 driver tillsammans med den
nationella organisationen Friendship i Jamuna-deltat i Bangladesh. Öarna har ett mycket geografiskt utsatt läge och befolkningen är ytterst fattig.
? Genom stödet fr?n Bixia och andra aktörer kan vi nu ge fem skolor i deltat tillg?ng till elektricitet.
Skolorna ligger p? öar som helt saknar permanent elförsörjning och solpaneler är en idealisk lösning p? detta problem, säger Peter Toftg?rd.
Den producerade elen kommer att vara tillräcklig för att driva ett antal datorer och multimedia-utrustning i fem nybyggda klassrum. Dessutom kommer belysning och fläktar att installeras.
Intresset för solproducerad el växer stadigt ? n?got som ocks? märks i ?rets ansökningar till Bixia miljöfond. Bland de 63 beviljade ansökningarna var 47 stycken solcellsinvesteringar.
? När alla de 47 anläggningar som nu f?r stöd fr?n v?r miljöfond är i drift, har vi minskat koldioxidutsläppen med över 300 ton, vilket motsvarar cirka en miljon kilowattimmar, säger Kim Blomster.
Foto: Frida Skarp

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifr?n barnkonventionen bedriver bist?ndsverksamhet i fler än 20 länder. Fokus är p? barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Insatser görs ocks? för utsatta barn i Sverige.

Organisationen arbetar även med folkbildning och opinion, för att sprida kunskap och främja barns rättigheter, b?de i Sverige och utomlands.

Basen för arbetet är g?vor fr?n privatpersoner och intäkter fr?n Erikshjälpens second hand-butiker. Institutionella medel är en annan källa till finansiering av insatserna.

Bifogade filer
310200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy