Skole

SONANS STARTER NYTT UTDANNINGSTILBUD TIL UFAGL?RTE I HELSESEKTOREN

I 2020 vil Norge mangle mellom 10 000 og 18 000 helsefagarbeidere (inkludert det som tidligere ble kalt hjelpepleiere og omsorgsarbeidere). I dag st?r ufagl?rte for en tredel av ?rsverkene i de kommunale omsorgstjenestene. Sonans Utdanning ?nsker n? ? bidra til kompetanseheving blant de ufagl?rte, og starter et nytt kurstilbud i Stavanger, Kristiansand, Porsgrunn og Troms?.
Mange forlater slike yrker som f?lge av pensjonering. P? den andre siden er det for f? unge som fullf?rer videreg?ende utdanning innen helsefag. Faktisk er det flest voksne som starter p? utdanning som helsefagarbeider, men omfanget er for lite til ? dekke samfunnets behov. Dette skaper utfordringer for helsesektoren, men ogs? for mange av de ufagl?rte i helsevesenet. En stor andel av disse arbeider kun deltid, er vikarer, har lav l?nn eller har en relativt l?s tilknytning til arbeidslivet. Det ? fullf?re en utdanning som helsefagarbeider ?ker mulighetene b?de til fast arbeid og h?yere l?nn.
P? denne bakgrunn starter den private skolekjeden Sonans Utdanning n? et nytt, tverrfaglig kurstilbud, skreddersydd for ufagl?rte i helsevesenet. ? Det finnes noen utdanningsmuligheter for voksne i offentlig sektor, men v?rt inntrykk er at disse i begrenset grad er tilpasset personer som er i jobb, sier Kristne Engan R?der i Sonans. – Vi har derfor laget et effektivt og eksamensrettet kurstilbud, hvor undervisningen foreg?r p? kveldstid. Forh?pentligvis kan dette gi helsepersonell en bedre jobb, samt v?re et lite bidrag til ? redusere mangelen p? helsefagarbeidere.
Om Sonans Utdanning
Sonans Utdanning har drevet studieforberedende utdanning siden 1989 og er en ledende akt?r innen privatistundervisning i Norge. Sonans har skoler for privatister i ?tte byer, men tilbyr ogs? undervisning via nettstudier. Privatistskolene holder til i Oslo (Bislett og Nydalen), Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Kristiansand, Porsgrunn og Troms?. I tillegg har Sonans videreg?ende skoler i Oslo, Bergen og Drammen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy