SE

Spädbarnseksem leder ofta till astma

Eksem hos spädbarn är en stark varningsklocka för fortsatta allergiska besvär längre upp i ?ldrarna. I en nypublicerad studie fr?n Linköpings universitet hade nästan var tredje barn med eksem utvecklat astma vid tio ?rs ?lder.
? Styrkan med den här studien är att vi undersökt de 123 deltagarna noggrant och följt en hög andel av dem i tio ?r. Vi har använt moderna kliniska verktyg som verifierar förekomsten av astma och en vetenskaplig metod, SCORAD, för att bedöma eksemen. Vi har ocks? gjort en kvalitativ bedömning av föräldrarnas allergier, säger Karin Fälth-Magnusson, barnallergolog och professor i pediatrik, som lett studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS One.
Resultaten har lett forskarna tillbaka till den klassiska beskrivningen där sv?ra eksem hos spädbarnen, speciellt i kombination med pipande andning, leder till hösnuva i förskole?ldern och s? sm?ningom astma. Denna ?atopiska marsch? har tidvis varit ifr?gasatt, men Karin Fälth-Magnusson anser att man nu har starkt stöd för att begreppet är relevant.
? Eksemet speglar en konstitution hos barnet att utveckla allergiska symtom, där olika system p?verkas i olika ?ldrar, säger hon.
123 spädbarn med eksem som under ?ren 1999?2001 inremitterats fr?n barnav?rdscentraler och barnmottagningar i Linköping, Norrköping, Jönköping och Hudiksvall deltog i studien. Vid tio ?rs ?lder var 94 av dem kvar i populationen och undersöktes p? nytt. 64 procent hade fortfarande problem med eksem, 47 procent hade hösnuva och 29 procent astma. Bara 14 procent var helt fria fr?n allergiska symtom.
Studien har gett material till ett flertal artiklar, allt fr?n att först? den genetiska och immunologiska bakgrunden till hur man hanterar sjukdomen.
Ärftlighet är betydelsefullt, särskilt om bägge föräldrarna lider av allergiska symtom. Men det har blivit allt vanligare att barn även i icke-allergiska familjer drabbas. Dessvärre finns ännu inget botemedel mot dessa sjukdomar.
? Det är änd? mycket viktigt att behandla eksemen. En skadad hudbarriär ökar risken för att utveckla ytterligare besvär, men om huden f?r läka minskar det allergiska p?slaget, säger Karin Fälth-Magnusson.
Numera finns dock bra lindrande behandling mot astma som har förändrat hela livssituationen för de drabbade barnen. Endast ett f?tal har idag s? sv?ra symtom att de kräver sjukhusv?rd.
Artikel: Severe eczema in infancy can predict asthma development. A prospective study to the age of 10 years av Marie Ekbäck, Michaela Tedner, Irene Devenney, Göran Old?us, Gunilla Norrman, Leif Strömberg och Karin Fälth-Magnusson. PLOS One 9(6)10 juni 2014.
Kontakt: Karin Fälth-Magnusson, 013-281056, [email protected]

Vill du ha mer nyheter fr?n Linköpings universitet? V?rt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats p? webben under den g?ngna veckan. Prenumerera här!0200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #BRO   #Elizabeth Bergsten Nordstr   #Lise Lidb   #Mona Heurgren