SE

Specialistsjuksköterskeutbildningen i Gävle har hög kvalitet undantaget inr v?rd av äldre som ges av fem lärosäten tillsammans

Universitetskanslersämbetet ger specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot distriktssköterska och huvudomr?det v?rdvetenskap vid Högskolan i Gävle betyget hög kvalitet i den nationella kvalitetsutvärderingen.
För specialistsjuksköterskeprogrammet v?rd av äldre som ges i samarbete med fem andra lärosäten (Sophia-hemmets högskola, Uppsala universitet, Mittuniversitetet, Ume? universitet och Lule? tekniska universitet) var omdömet däremot bristande kvalitet. Alla granskade lärosäten fick omdömet bristande kvalitet gällande specialistsjuksköterskeexamen inr. v?rd av äldre.
En av f? som godkändes
Högskolan i Gävle är när det gäller specialistsjuksköterskeexamen inriktning distriktssköterska en av de endast 38 procent som godkänts.
Av 134 specialistsjuksköterskeutbildningar och examina p? avancerad niv? som utvärderats har 79 f?tt omdömet bristande kvalitet.
Viktig utbildning
Specialistsjuksköterskeprogrammen, som är en p?byggnadsutbildning efter sjuksköterskeexamen är en oerhört viktig utbildning för att höja kompetensen i v?rdverksamheten d? bristen p? specialistutbildade sjuksköterskor är stor.
– Nyutexaminerade distriktssköterskor fr?n högskolan i Gävle har en utbildning bakom sig med hög kvalitet säger Gunilla M?rtensson utbildningsledare.
– Magisterexamen i v?rdvetenskap bedöms ocks? ha hög kvalitet och visar att vi lyckats med v?r m?lsättning att ge sjuksköterskorna verktyg med sig ut i arbetslivet för att kunna säkerställa en evidensbaserad v?rd.
Programmet för v?rd av äldre
– För specialistsjuksköterskeprogrammet v?rd av äldre kommer vi tillsammans med övriga fem lärosäten omg?ende att starta ett intensivt kvalitetsarbete för att säkerställa att de omr?den som ifr?gasatts erh?ller hög kvalitet, säger utbildningsledare Gunilla M?rtensson.
– En arbetsgrupp med representanter fr?n lärosätena kommer att tillsättas för att göra en analys av UKÄs bedömning samt identifiera delm?l och planera kort- och l?ngsiktiga ?tgärder för att genomföra det viktiga förändringsarbete som bedömningen har föranlett, säger akademichef Nader Ahmadi.
För ytterligare information, v v kontakta:
Nader Ahmadi, chef Akademin för hälsa och arbetsliv, 070-428 39 65
Gunilla M?rtensson, utbildningsledare Akademin för hälsa och arbetsliv, 073-460 65 37

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en h?llbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 500 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. V?ra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts