Spelar ditt företag p? innovationernas piano?

Vad inneba?r innovation fo?r dig och ditt fo?retag?
Pa? ett av IMD:s utbildningsprogram i Schweiz fa?r de deltagande cheferna en bunt Post it-lappar och uppmanas att skriva upp alla innovationer de kan komma pa? som de tror a?r mo?jliga under de na?rmaste 5?10 a?ren.
Efter tre minuter sa?tter de upp lapparna pa? en tavla. Och varenda ga?ng visar det sig att 70 procent av ide?erna handlar om produktinnovation.
Det a?r absolut inget fel med produktinnovation ? men det a?r bara en enda tangent pa? ett helt piano av mo?jliga innovationer. Om ditt fo?retag verkligen vill skilja ut sig fra?n konkurrenterna, ma?ste ni sta?ndigt a?gna er a?t innovation o?ver hela tangentbordet. Era produkter a?r na?r allt kommer omkring bara en del av ert varuma?rke.
Se till exempel pa? Red Bull, Alibaba, Zara, Nespresso, Rakuten, La Martina, Starbucks, Harley- Davidson och Air Asia. De a?r inte bara innovativa med avseende pa? sina produkter, utan a?ven pa? omra?den som marknadssegmentering, inko?psstrategier och fo?rso?rjningskedjor, processer, design och fo?rpackning, distribution, support efter fo?rsa?ljning, kommunikation och kundupplevelsen.
Vad det handlar om a?r innovation inom precis allting. Den ena innovationen fo?rsta?rker den andra, och varje enskild del av affa?rsmodellen ompro?vas och anpassas till de o?vriga delarna. Nyckeln ? och den stora utmaningen ? a?r att samtidigt som man spelar pa? det ha?r pianot ska man fo?rbli relevant och meningsfull fo?r konsumenten.
Vad Havaianas, en brasiliansk tillverkare av flipflopsandaler i gummi, hade att komma med pa? marknaden i mitten av 1990-talet var en produkt i den billigare delen av prisskalan vars fo?rsa?ljning var pa? va?g neda?t. Tack vare sta?ndig innovation a?r Havaianas i dag ett globalt varuma?rke. Visst sta?mmer det att fo?retaget har breddat sitt produktutbud och nu erbjuder o?ver 300 modeller och fa?rger, men da?ruto?ver har man ocksa? a?gnat sig a?t innovation i form av en strategi fo?r varuma?rkeskommunikation med fokus pa? ka?nslor och frama?tanda, mer kreativa fo?rpackningar, ba?ttre presentation i butik och nya former fo?r detaljhandel. Dessutom a?ndrade Havaianas hela sin affa?rsmodell och flyttade fokus fra?n tillverkningsprocessen till konsumenten.
Ha?r i Schweiz finns ett annat utma?rkt exempel pa? ouppho?rlig innovation: Swatch. En del drog pa? munnen na?r fo?retaget lanserade ett sortiment av klockor till la?gre priser, men nu a?r det ingen som skrattar la?ngre. Anledningen a?r att Swatch har a?gnat sig a?t innovation pa? alla ta?nkbara plan. Fo?retaget satsar halva vinsten pa? att o?ka sin produktivitet och ha?lla sina fabrikspriser sa? la?ga som mo?jligt, vilket inneba?r att en Swatchprodukt som sa?ljs fo?r 50 schweizerfranc normalt bara kostar 5 franc att tillverka. Dessutom la?gger fo?retaget den andra ha?lften av vinsten pa? innovativa a?tga?rder inom marknadsfo?ring, PR och kommunikation.
I samband med innovation a?r det viktigt att ha?lla bl.a. fo?ljande tre saker i minnet:
1. Man ma?ste vara besatt av att sa?rskilja sig. Fullsta?ndigt besatt. Om ni inte kan o?vertyga kunderna om att ni a?r annorlunda, a?r det inte er som de kommer att ta?nka pa? fo?rst, och det ba?dar inte gott. Ibland fa?r jag ho?ra av marknadsfo?rare pa? industrifo?retag eller andra fo?retag som sa?ljer till andra fo?retag att deras kunder inte bryr sig om varuma?rken eller att deras produkter inte har na?got ka?nsloinneha?ll. Men det a?r inte sant ? kan man bygga ett varuma?rke kring vatten pa? flaska sa? kan man go?ra det kring vad som helst!
2. Man ska konkurrera sa? lite som mo?jligt pa? pris. Som jag har skrivit om tidigare kan det ibland vara frestande att sa?nka priset, men pa? la?ngre sikt kan ett sa?dant beslut bli fo?ro?dande: det kan minska
det upplevda va?rdet av ens varor och tja?nster, urholka varuma?rket och till och med utlo?sa ett priskrig. Och det a?r ju knappast na?got man vill vara med om.
3. Man ma?ste ha en konsekvent la?ngsiktig varuma?rkes- och kommunikationsstrategi. Singapore Airlines har sedan bolaget bildades 1972 byggt upp ett starkt varuma?rke genom att betona bra service och en angena?m kundupplevelse ? folk o?ver hela va?rlden ka?nner igen den leende ?Singaporeflickan? i deras annonser. Byter ni budskap en ga?ng i kvartalet kommer konsumenterna da?remot inte att ha?nga med.
I sluta?ndan a?r det konsumenterna som avgo?r om era innovationer a?r meningsfulla och relevanta. Tveka alltsa? inte att spela pa? innovationernas piano ? men se till att era kunder tycker om melodin!
Dominique Turpin a?r Nestle?professor och rektor fo?r IMD. Han a?r en av ledarna fo?r IMD:s utbildningsprogram Orchestrating Winning Performance, som kommer att anordnas na?sta ga?ng i Singapore den 17?22 november.

IMD, baserat i Schweiz, är en av världens högst rankade handelshögskolor. Med mer än 60 ?rs erfarenhet har IMD en inställning till ledarskapsutbildning som bygger p? verklig kunskap i den verkliga världen. IMD erbjuder nytänkande och samarbetsfrämjande lösningar för att bemöta klienternas utmaningar. V?rt perspektiv är internationellt – vi först?r komplexiteten i en global miljö. Verkligt betydelsefullt lärande och utveckling inom ledarskap och företagsledning p? IMD gör det möjligt för deltagarna att lära sig mer, ge mer och vara bättre. (www.imd.ch).
IMD är högst rankade inom ledarskapsutbildning utanför USA och ligger p? andra plats världen över (Financial Times, 2008-2010). IMD:s MBA (Master of Business Administration) är rankad p? andra plats i Europa (The Economist, 2010).0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top