SE

Spelplanen ändras mitt i samg?endeprocessen

De extra medel som Uppsala universitet utlovats för att genomföra samg?endet med Campus Gotland föresl?s dras tillbaka. Det stod klart när regeringen presenterade budgetpropositionen idag.
– Detta ändrar spelplanen mitt i processen och mitt i läs?ret. Man bryter en överenskommelse utan dialog, vilket g?r stick i stäv med regeringsförklaringen där man betonar l?ngsiktighet i planeringsförutsättningarna. Vi förväntar oss en konstruktiv dialog med regeringen i den här fr?gan, säger rektor Eva ?kesson.
Regeringen har i budgetpropositionen förslagit att medel, 25 miljoner för 2015, som universitetet tidigare utlovats för att genomföra samg?endet och f? en väl fungerande verksamhet p? Campus Gotland, dras in. Samtidigt omnämns samg?ende mellan de b?da lärosätena i mycket positiva ordalag i propositionen: ?Även om det g?tt för kort tid för att kunna utvärdera resultatet av samg?endet kan det konstateras att verksamheten haft en positiv utveckling i flera delar?.
Uppsala universitet st?r fast i sin vision om en fullvärdig akademisk miljö för utbildning och forskning p? Campus Gotland, men med beskedet riskerar universitetet att tappa tempo i de satsningar som beslutats; bland annat sjuksköterskeutbildning, verksamhetsförlagd läkarutbildning och förskollärarutbildning. Även den östersjösatsning som Uppsala universitet gjort, med Campus Gotland som nav, kan p?verkas negativt. De studenter som läser vid Campus Gotland idag p?verkas inte av beskedet.
– Det är viktigt att betona att detta gäller de extra medel vi utlovats, inte basanslagen för verksamheten. Men det är viktigt att hitta en lösning innan budgeten fastställs i regleringsbrevet i december, säger Eva ?kesson.
För mer information, kontakta biträdande universitetsdirektör Kerstin Jacobsson, tel: 070-167 90 67, [email protected]
Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se31000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Om Medborgarskolan Medborgarskolan