Stadgeändringar

Ragnar Söderbergs stiftelse har uppdaterat sina stadgar. Sambandet med Torsten Söderbergs Stiftelse har upphört. Vilken betydelse f?r stadgeändringarna?

? Det administrativa samarbetet som de b?da stiftelserna haft är nu avslutat.
? Stiftelsen beviljar endast egna anslag.
? Stiftelsernas gemensamma donationsprofessurer finns kvar, men inga nya kommer att inrättas.
? Beteckningarna ?Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser? respektive ?de Söderbergska stiftelserna? används ej längre.
? I samarbete med forskarsamhället kommer Ragnar Söderbergs stiftelse att fortsätta med att vidareutveckla sina utlysningar, och tillskapa nya, för att finna och finansiera framtidens främsta forskare.
Läs mer p? stiftelsens hemsida >
Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap.
Bifogade filer
2000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top