Stadsdelarna där risken är störst att drabbas av hjärtstopp

KTH-studenterna Rebecca Ilehag och Fredrik Hilding har i sitt examensarbete använt information fr?n bland annat Södersjukhuset, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyr?n och gjort en kartläggning över var i Stockholm risken är störst att drabbas av hjärtstopp. Den viktigaste upptäckten är att arbetet givit en tydlig bild av var n?gonstans det saknas hjärtstartare och var s?dana bör placeras ut.

Östermalm vid Karlaplan.
Kungsholmen nära R?dhuset.
Marieberg.
Sankt Eriksplan och Vanadisplan.
Fisksätra.
Täby.
Kista.
Södermalm vid Medborgarplatsen.
Flemingsberg
Där har du de stadsdelar och omr?den i Stockholm som är i behov av fler hjärtstartare (Automated External Defibrillator, AED).
Det är KTH-studenterna Rebecca Ilehag och Fredrik Hilding som under v?ren 2014 som en del av sitt examensarbete vid universitetet kartlagt tillg?ngen till hjärtstartare i Stockholm med omnejd. Handledning har de b?da studenterna f?tt av professor Yifang Ban vid avdelningen för Geodesi och geoinformatik p? KTH.
? Vi har inhämtat befolkningsdata fr?n Statistiska centralbyr?n – b?de för dag- och nattetid – det vill säga var folk fysiskt befinner sig. Sedan har vi parat ihop den informationen med data om antalet registrerade hjärtstopp, cirka 8 000 fall. Tillsammans med kartinformation, data om utplacerade hjärtstartare och parametrar om ?lder och kön, hjärtsjukdomar samt socioekonomisk status kan vi dels se var hjärtstoppen uppst?tt, dels var n?gonstans det behövs fler hjärtstartare, berättar Rebecca Ilehag.
Studentkollegan Fredrik Hilding tillägger att när det gäller befolkningsdata s? har upplösningen varit antalet män och kvinnor per ruta i ett rutnät över Stockholm där varje ruta är 250 * 250 meter.
? Antalet hjärtstopp som är med är samtliga registrerade, oavsett utg?ng. Vidare är det viktigt att veta att majoriteten hjärtstopp sker i hemmet och inte p? offentliga platser, säger Fredrik Hilding.
Likväl s? är varje räddat liv ovärderligt, och där spelar hjärtstartarna en mycket stor roll. Detta eftersom tiden fr?n hjärtstopp till att hjärtat m?ste börja sl? igen är mycket knapp.
Fredrik Hilding berättar ocks? att det finns ett antal platser som förmodligen redan har hjärtstartare, men där s?dana inte har registrerats och därför är “osynliga”.
? Vi har utg?tt fr?n alla registrerade hjärtstartare i slutet av ?r 2013 och det har dykt upp n?gra sedan dess. Listan över platser i Stockholm där det behövs en hjärtstartare ser dock ut som den gör. Tittar man vidare p? Södertälje och d? Scania skulle jag bli förv?nad över om inte företaget redan har hjärtstartare utplacerade även om inga finns registrerade här, säger Fredrik Hilding.
Hans och Rebecca Ilehags examensarbete g?r under namnet “Visualization and Analysis of Historical OHCA Occurrences and Other Risk Factors for Improved Placement of AED:s” och rör ämnesomr?dena geoinformatik och medicin. Examensarbetet är s? väl utfört att det nyligen kom p? andra plats i en europeisk uppsatstävling.
Forskarna David Fredman och Martin Jonsson p? Södersjukhuset har varit med och bidragit till examensarbetet.
För mer information, kontakta Fredrik Hilding p? [email protected] / 076-262 92 23 eller Rebecca p? [email protected]

1600Skicka som e-post
Share this

Authors
Top