Voksenopplaering

Statsbudsjettet 2015: Alvorlig kutt i opplysningsst?tten

a8

Fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 viser et kutt p? 31 millioner i informasjonsst?tten til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid. ? Det er et dramatisk kutt p? over en tredjedel av informasjonsst?tten, som vil f? uheldige konsekvenser for nordmenns tilgang til informasjon om internasjonale sp?rsm?l, sier assisterende generalsekret?r Rune Arctander i FN-sambandet.

Redusert tilgang til informasjon

FN-sambandet mener det er viktig med en befolkning som b?de er interessert og har kunnskap om globale sp?rsm?l og utfordringer verden st?r overfor.

? Ved ? redusere tilskuddet med 31 millioner, gj?r regjeringen det vanskelig ? n? et slikt m?l om informasjonstilgang og kritisk debatt over hele landet.

En sterk internasjonal akt?r

Norge er en sterk akt?r p? den internasjonale scenen. Vi bidrar til ? styrke internasjonale organisasjoner som FN, og er en stor og tydelig bistandsforvalter. I sum er vi en stormakt n?r det gjelder ?konomiske bidrag til b?de akutte situasjoner og langsiktig utvikling.

? St?tte og kunnskap i befolkningen er viktig for at dette fortsatt skal v?re et satsningsomr?de for regjeringen. Kutt i opplysningsst?tten vil f? konsekvenser for dette arbeidet b?de p? kort og lang sikt.

Behov for mer kunnskap og kritisk debatt

Statsbudsjettet for 2015 viser ogs? til en unders?kelse foretatt av SSB i 2013, som sier at behovet for kunnskap om utviklingspolitikk, og bistand som
virkemiddel for utvikling, fortsatt er stort.

? FN-sambandet mener det vil v?re riktig ? f?re tilbake de reduserte midlene til informasjonsst?tten som bidrar til en informert befolkning, kritisk debatt, og samstemt politikk for utvikling, sier Arctander i FN-sambandet.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.6740

A to już wiesz?  Studenter er urutt p? visning

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy