Voksenopplaering

Statsbudsjettet 2015: Tar lederrollen for global helse og utdanning

Regjeringen prioriterer ? bruke over 5 milliarder kroner p? global helse og utdanning.
? Dette er viktige satsningsomr?der hvor Norge kan spille en hovedrolle internasjonalt, sier assisterende generalsekret?r Rune Arctander i FN-sambandet.

Viktig for ? n? FNs Tusen?rsm?l
Skolegang og utdanning bidrar til overlevelse og ?kt levestandard. I dag st?r 58 millioner barn uten skolegang. Dette tallet er det viktig ? redusere. Like viktig er det ? se p? kvaliteten i utdanningen. Barn og unge har b?de en rett til skolegang og kvalitet i utdanningen som gir dem muligheter senere i livet.
? Sammenhengen mellom helse og utdanning er sentral, og begge er en forutsetning for ? kunne lykkes med den andre. Med satsningen p? global helse og utdanning tar Norge en tydelig posisjon i arbeidet med ? oppn? Tusen?rsm?lene, sier Arctander.
Se status for Tusen?rsm?lene her.

Norge kan ta hovedrollen
Samarbeid med internasjonale organisasjoner er en forutsetning for ? lykkes med satsningen p? global helse og utdanning. UNICEF, UNESCO, WHO og andre FN-organisasjoner er sammen med private initiativ og internasjonale organisasjoner avgj?rende for ? n? Tusen?rsm?lene.
? I dette arbeidet har statsminister Erna Solberg en lederrolle, og Norge kan ta f?ringen i det internasjonale arbeidet for ? oppn? m?lene. Med en tydelig prioritering og posisjon vil Norge bidra til betydelige resultater for globalt kunnskapsl?ft, levestandard og lavere d?delighet.
En-prosent m?let b?r holdes
FN-sambandet er imidlertid skuffet over at regjeringen g?r bort fra det viktige prinsippet om at Norge skal bidra med en prosent av landets inntekter til de som trenger det mest.
? En nedprioritering av bistandsst?tten p? en prosent av BNI vil gj?re det vanskeligere ? oppn? tusen?rsm?lene p? andre viktige felt i utenriks- og utviklingspolitikken. Vi h?per forhandlingene p? Stortinget vil f? bel?pet over en prosent av BNI, sier Arctander i FN-sambandet.
Illustrasjonsfoto: UN Photo/Eskinder Debebe.

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN. Vi jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Book Boon   #Eivind Hoff   #Nordea Norge