Training

Statsoppgj?ret i havn – skuffet over liten lokalpott

– Med dette resultatet har staten svekket evnen til ? konkurrere om akademisk arbeidskraft. Det ansvaret hviler tungt p? regjeringen, sier forhandlingsleder for Akademikerne stat, Rikke Ringsr?d.
Resultatet tilsier et prosentvis tillegg p? 1,72 % fra og med l?nnstrinn 53. For de under dette blir det et ?rlig tillegg p? minimum 7000 kroner. Det avsettes kun 0,15 % til lokale forhandlinger.
? Den sv?rt beskjedne st?rrelsen p? den lokale potten er vi veldig skuffet over. Staten har et rekrutteringsbehov p? over 20 000 nye medarbeidere i ?ret for ? opprettholde dagens niv? p? tjenestetilbudet. Samtidig er konkurransen fra privat sektor sterk. Dette tar ikke regjeringen alvorlig, n?r det avsettes s? lite til lokale forhandlinger, uttaler Ringsr?d.
Den ?konomiske rammen ligger oppunder 4 %. – Det er noe lavere enn forventet. Trolig ender statlig sektor opp under frontfaget. Men dette er til ? leve med i et ?r hvor vi visste det var lite penger ? forhandle om, sier Ringsr?d. Hun viser til at resultatet gir en reall?nnsvekst for alle Akademikernes medlemmer i statlig sektor.
Tariffoppgj?ret 2011 ? statlig sektor
L?nnsoppgj?ret for statlig sektor startet onsdag 27. april kl. 10.00.
Akademikerne forhandler for om lag 29.000 arbeidstakere.
L?nnsforhandlingene skal v?re sluttf?rt innen midnatt 30. april.
Akademikerne stat krever et l?nnsl?ft for offentlig sektor for ? sikre kvalitet og kompetanse.
Tariffoppgj?ret 2011 ? statlig sektor
L?nnsoppgj?ret for statlig sektor startet onsdag 27. april kl. 10.00.
Akademikerne forhandler for om lag 29.000 arbeidstakere.
L?nnsforhandlingene skal v?re sluttf?rt innen midnatt 30. april.
Akademikerne stat krever et l?nnsl?ft for offentlig sektor for ? sikre kvalitet og kompetanse.

For mer informasjon kontakt:
Rikke C. Ringsr?d, forhandlingsleder Akademikerne stat, mobil 922 27 775, [email protected]
Marit H. Meyer, kommunikasjonssjef i Akademikerne, mobil 979 53 309, [email protected]

Similar Posts