SE

Statsvetare startar blogg inför valet

a8

?Om makt och politik? är namnet p? en ny blogg som drivs av statsvetare fr?n Södertörns högskola, Lunds universitet och Ume? universitet. Inläggen p? bloggen kommenterar svensk och internationell politik ur ett statsvetenskapligt perspektiv.
?Kan man förutsp? ett val?? och ?Vilka använder sig av RUT-avdraget??. Det är exempel p? inlägg fr?n den nya bloggen ?Om makt och politik?.
? Vi är trötta p? att svensk politisk analys alltför ofta domineras av personer som inte studerar de fenomen som de kommenterar, säger Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap p? Södertörns högskola.
Hon är en av bloggarens grundare och vill bidra med motsatsen: Insatta kommentarer fr?n forskare som har vetenskapliga belägg för sina p?st?enden. Ambitionen är ocks? att placera svensk politik i ett jämförande perspektiv. Bloggen startar lagom inför valupptakten.
De fyra forskarna som driver bloggen är:
? Ann-Cathrine Jungar, docent vid Södertörns högskola
? Hanna Bäck, docent vid Lunds universitet
? Torbjörn Bergman, professor vid Ume? universitet och Södertörns högskola
? Johan Hellström, universitetslektor vid Ume? universitet
För mer information, kontakta
Ann-Cathrine Jungar, docent vid Södertörns högskola, 08-608 48 31, 073-572 12 86, [email protected]
Bloggen kan du läsa p? maktochpolitik.wordpress.com
_____________________________________________________
Södertörns högskola bedriver utbildning och forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknik för 13000 studenter inom 60 program och 250 kurser. Verksamheten är i stor utsträckning m?ngvetenskaplig och lärarutbildningen har en interkulturell profil. P? högskolans campus, beläget i södra Stockholm, arbetar ca 800 anställda, mestadels forskare och lärare. Fr?n 2015 utbildar Södertörns högskola ocks? framtidens poliser.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy