Læring

Stavanger-l?rere p? vei til FN i New York

Kari Wenche Nordvik og Einar Barkved fra St. Olav videreg?ende skole er to av 17 l?rere som l?rdag 10. mars reiser p? studietur til FN i New York, i regi av FN-sambandet.
I New York vil de bli tatt i mot av den norske FN-delegasjonen som har laget et innholdsrikt program for deltagerne. De vil ogs? bli bedre kjent med FN?s hovedorgan som Sikkerhetsr?det og Generalforsamlingen, samt noen av FN?s underorganisasjoner.
– Demokratiske og overnasjonale organisasjoner som FN er helt n?dvendige for en rettferdig verden. Det er viktig for oss at barn og unge kjenner til det arbeidet FN gj?r, sier Helga Hjetland, styreleder i FN-sambandet.
Inspirasjon til undervisningen
L?rerne kommer fra ni ulike skoler som er s?kalte ?FN-skoler?, det vil si medlemmer i FN-sambandets skolenettverk. Studiereisen arrangeres i samarbeid med den norske FN-delegasjonen i New York, og er en veletablert mulighet for norske l?rere til ? f? f?rsteh?ndskunnskap om FN.
– Vi h?per studiereisen kan inspirere l?rerne til ? bringe FN-kunnskap ut i klasserommene og vekke politisk og global interesse blant de unge, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet.
Kontaktinformasjon:
?nsker du ? intervjue l?rerne eller f? annen informasjon, ta gjerne kontakt.
Bilder publiseres fortl?pende p? http://www.flickr.com/photos/fn-sambandet
L?rerne vil blogge p? FN-bloggen.
Kontakt l?rere:
Kari Wenche Nordvik, tlf: 997 09 753 / 51 84 99 45, e-post: [email protected]
Einar Barkved, tlf: 993 59 647 / 51 58 82 06, e-post: [email protected]
FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.Les mer p? www.FN.no og f?lg l?rerne p? FN-bloggen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy