SE

Stiftelsen Lilian Karinas forskningsstipendium i dans och politik delas i ?r ut för sista g?ngen.

Stiftelsen Lilian Karinas forskningsstipendium i dans och politik delas i ?r ut för sista g?ngen. Det uppmärksammar vi med en offentlig ceremoni p? Dansmuseet i Stockholm med stiftelsens stipendiater 2013 och 2014. Evenemanget äger rum torsdagen den 20 november kl 17.30-19 i Dansmuseets nya lokaler p? Drottninggatan 17 i Stockholm.
2013 ?rs stipendiat är Ph.D. Kate Elswit, Storbritannien. Hon är dansforskare, koreograf, curator och dramaturg och innehar ett lektorat vid University of Bristol. Hennes bok Watching Weimar Dance utkom 2014. I sin forskning är Elswit specifikt inriktad p? interdiciplinära ing?ngar till experimentell europeisk dans fr?n modernismen till nutid, med fokus p? transnationell historia. P? Dansmuseet föreläser hon om?Dancing Across History´s Borders: Thoughts on Exile and Otherness by way of Kurt Jooss? – med reflexioner över Kurt Jooss plats i den tyska danshistorien genom, bland andra saker, hans sista verk Dixit Dominus.
?rets stipendiat är Ph.D. Jens Richard Giersdorf, USA. Han är Associate Professor of Dance vid Marymount Manhattan College, f d dansare och dramaturg vid Tanzbühne Leipzig. Hans uppmärksammade bok The Body of the People: East German Dance since 1945 presenterar en uttömmande och problematiserande text om dans i Östtyskland. Boken kommer inom kort att ges ut i en reviderad, tysk edition med titeln Volkseigene Körper ? Ostdeutscher Tanz seit 1945. P? Dansmuseet ger Giersdorf föreläsningen ?The Politics of Remembrance and Translation or Why I Talk About East German Dance 25 Years After the Fall of the Berlin Wall?.
Stiftelsen Lilian Karina bildades som en forskningsstiftelse för att främja kunskapen om danskonsten och hur den p?verkades av de politiska omvälvningarna p? 1900-talet – fr?n ryska revolutionen, vidare till nazismen och fram till det inflytande indiska, asiatiska, afrikanska och afro-amerikanska dansstilar kom att utöva p? europeisk dans. I en bilaga till sitt testamente formulerade Lilian Karina stiftelsens ändam?l och stadgar.
Sedan 2010 har stiftelsen delat ut ett stipendium om 70 000 kronor vardera till fem mycket kvalificerade dansforskare fr?n olika länder. Samtliga presenteras p? stiftelsens hemsida med sammandrag av forskningsprojekten. www.doch.se/forskning (klicka p? Stiftelsen Lilian Karina i menyn).
Välkommen till Dansmuseet den 20 november kl 17.30!
Stiftelsen Lilian Karina
Kontaktperson är stiftelsens ordförande Gun Román, tel 073 222 41 25.
Med stöd av Dansmuseet, Carina Aris Minnesfond och DOCH, Dans och Cirkushögskolan.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy