Stipendier förändrar världen

Svenska institutet (SI) delar ?rligen ut stipendier till utländska studenter och forskare som samlas i ett nätverk kallat SI Network for Future Global Leaders.
Inför höstterminen 2014 delades drygt 700 stipendier ut till studenter och forskare fr?n 89 länder. Vid en kick-off den 10-11 oktober st?r SI värd för de internationella stipendiater som under hösten p?börjat sin vistelse i Sverige. De är personer som har vilja, engagemang och förutsättningar att bidra till en global utveckling och i förlängningen bygga relationer med Sverige.
Syftet med SI Network for Future Global Leaders är att bygga l?ngvariga relationer med stipendiaterna och att erbjuda dem en fördjupad bild av Sverige. Under stipendieperioden görs detta genom olika evenemang, workshops, konferenser och företagsbesök runt om i landet.
The two day event was a great time to sit down and look at fundamental challenges that the world faces. This lays a good foundation for the studies ahead. It was a time to reflect how my studies will feed into the global but local problems in my country, säger Douglas Phiri fr?n Zambia, deltagare vid en tidigare kick-off.
SI arbetar med att stärka Sverige som talangmagnet. Stipendier är en viktig del i möjligheten att rekrytera utomeuropeiska studenter och forskare p? en global marknad.
Genom v?r l?nga erfarenhet av att arbeta med stipendiater vet vi att vistelsen i Sverige har en av­görande betydelse för m?nga stipendiaters yrkesutveckling och karriärer. Utländska studenter och forskare blir en del av Sveriges internationella nätverk och fortsätter att samarbeta med Sverige även efter hemkomsten till sina respektive hemländer, säger Annika Rembe, generaldirektör för SI.
För mer information om SI:s stipendieverksamhet, vänligen kontakta:

Monika Wirkkala, chef för Enheten för talangmobilitet [email protected]
Johanna Jeppsson, projektledare SI Network for Future Global Leaders [email protected]

Foto: Cecilia Larsson Lantz/Imagebank Sweden

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som ökar omvärldens intresse för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och l?ngsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska och utländska samarbetsparter samt med svenska ambassader och konsulat.3080Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top