SE

Stockholm och New York samarbetar för att lösa städernas framtidsfr?gor

Det vi vet om framtidens städer är att de inte kommer att se ut som vi föreställer oss dem idag. Osäkerheten kring klimat och folkförflyttningar gör att vi m?ste planera för städer som är b?de robusta och flexibla. Det är utg?ngspunkten för STHLMNYC, en ny plattform som i samarbete mellan Sveriges Arkitekter och American Institute of Architects New York Chapter (AIA NY), lanserar en plattform för samarbete och kunskapsutbyte mellan aktörer i stadsbyggnadsprocessen.
Förutom webbplatsen www.sthlmnyc.org har STHLMNYC en fysisk mötesplats som alternerar mellan Stockholm och New York, med seminarier och workshop som är öppna för alla att delta i.
? STHLMNYC, ett initiativ av Linda Schuur och Sander Schuur, är ett kunskapshöjande samarbete mellan New York och Stockholm om h?llbar arkitektur och design. Vi tar v?r utg?ngspunkt i visioner om den klimatsmarta staden. H?llbara och flexibla lösningar och olika socioekonomiska idéer st?r i fokus, säger Linda Schuur,
STHLMNYC har till en början identifierat nyckelfr?gor för Stockholm och New York som ligger till grund för aktiviteterna:?
? Hur ser framtidens transporter ut i snabbt växande stadsmiljöer?
? Hur tar naturen plats i staden ? för ökad biologisk m?ngfald och för skydd mot katastrofer orsakade av klimatförändringar?
? Hur tacklar vi städernas socioekonomiska utmaningar som bostadsbrist, segregation och gentrifiering?
I slutet av oktober kommer STHLMNYC:s introduktionsevent att äga rum under Archtober (archtober.org) i New York. Där presenterar vi det kommande samarbetet samt de arkitektföretag som bjudits in av förbunden p? respektive sida av Atlanten. Genom en gemensam paneldiskussion, tillsammans med ledande företrädare fr?n Stockholms stad och New York City, lanserar vi gemensamt plattformen om framtidens städer.
Nästa event kommer äga rum i Stockholm under v?ren 2015.
– Stockholm och New York är tv? dynamiska och intressanta städer som trots sina olikheter har mycket gemensamt ? och vi har mycket att lära av varandra. Säger Tobias Olsson, förbundsdirektör p? Sveriges Arkitekter, ett bransch- och fackförbund som organiserar 12 000 arkitekter.
– AIA New York Chapter är oerhört glada för att delta i det här kunskapsutbytet. Städer lär av varandra och New Yorks borgmästares prioritering av allmännyttan, utbildning för förskolebarn, gatubild och säkerhet har uppenbarligen mycket att lära av Stockholm, säger Rick Bell, FAIA, Executive Director, AIANY.
Medverkande vid invigningen under Archtober:
Fr?n Stockholm:
Kjellander + Sjöberg
Urbio
Utopia
White arkitekter
Stockholms stad
Fr?n New York:
COOKFOX
Work Architecture Company
SCAPE
SHoP
NYC Department of City Planning

STHLMNYC – Collaboration for adaptation, designing for future uncertainties

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Vi har en bred agenda: fr?n fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfr?gor. Ett viktigt m?l är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts