SE

Stocksundsskolan i Danderyd f?r kvalitetsutmärkelse

Varje ?r delar barn- och utbildningsnämnden i Danderyd ut kvalitetsutmärkelser till framg?ngsrika utvecklingsarbeten i skolor och i förskolor. Tanken med utmärkelsen är att uppmuntra och inspirera till fortsatt utvecklingsarbete för fortsatt hög kvalitet p? utbildningen.
Motiveringen till utmärkelsen lyder “Skolans utvecklingsarbete har under ?ret varit fokuserat och alla p? enheten har arbetat engagerat och professionellt för att ytterligare höja enhetens kvalitet. Skolledningens m?lmedvetna och strukturerade arbete med det systematiska kvalitetsarbetet p? skolans alla niv?er har gett mycket bra resultat vilket bl a verifieras av en aktuell Qualis-undersökning.”
Danderyds kommun var en av de första kommunerna att arbeta med Qualis kvalitetssäkring. Stocksundsskolan blev Qualisgranskad första g?ngen 2006.
Vill ni läsa mer om utmärkelsen klicka här.
Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete i kommunal verksamhet i offentlig och frist?ende regi. Qualis utvecklades ?r 1997-2000 som ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk, best?ende av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsg?rdar, musik- och kulturskolor samt även inom äldreomsorgen.01500Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Danske Bank   #Eric Persson   #Till Mattecentrums   #Via Mattecentrums