Stoler ikke p? sjefen (SE VIDEO)

Fire av ti norske mellomledere har ikke tillit til toppledelsen, viser en ny unders?kelse. Halvparten mener ledelsen ikke holder det den lover.
Unders?kelsen er gjort for organisasjonen Lederne, hvor de fleste av medlemmene er mellomledere.
? Vi er b?de overrasket og litt skremt av resultatene. Mellomledere har en n?kkelfunksjon fordi de skal sette virksomhetens m?l ut i livet, og da m? de involveres f?r beslutninger tas. Lav tillit er et d?rlig utgangspunkt for ? gj?re en ekstrainnsats, sier kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i Lederne.
Norske mellomledere har mindre tillit til ledelsen enn mellomledere i andre europeiske land, viser unders?kelsen, som er utf?rt av analyse- og r?dgivningsselskapet Great Place to Work.
? At bare halvparten av norske mellomledere stoler p? at sjefen holder ord, er et varsko til norske bedrifter. Dersom mellomledere ikke opplever toppledelsen som troverdig, kan det bli en giftpille som sprer seg raskt ut i organisasjonen, sier administrerende direkt?r Jannik Krohn Falck i Great Place to Work.
Involvering
Kun rundt halvparten av norske mellomledere mener ledelsen informerer medarbeiderne om viktige saker og om beslutninger som p?virker arbeidet eller arbeidsmilj?et deres.
? Mellomlederne er budbringere b?de oppover og nedover i organisasjonen og b?r v?re med p? diskusjoner om viktige avgj?relser. Da f?r de tydelig eierskap og lojalitet til bedriften, som igjen gir trygghet og god produktivitet, sier Sverre Simen Hov i Lederne.
Han mener den lave tilliten blant annet er et resultat av de nye ledelsestrendene fra USA, med sterkere direktiver fra toppen og mindre inkludering av ansatte.
? Autoritet er ikke galt i seg selv, og i mange tilfeller n?dvendig. Tydelige ledere som har klare forventninger og t?r ? ta beslutninger, er troverdige og skaper trygghet i organisasjonen. Men forutsetningen er at de ansatte som ber?res av beslutningene har reell p?virkningsmulighet, sier Hov.
Riktig kommunikasjon
For at sjefen skal oppn? tillit fra de ansatte, er det vesentlig at kommunikasjonen i bedriften fungerer, mener direkt?ren i Great Place to Work.
? N?r vi m?ter bedrifter der kommunikasjonen skurrer til tross for velutviklet intranett, avdelingsm?ter og medarbeidersamtaler, er det ofte ikke kanalen det er noe i veien med, men innholdet. Det som blir sagt m? v?re relevant for de som mottar budskapet, ellers er informasjonen verdil?s, sier Jannik Krohn Falck.
Hans erfaring er at informasjon ogs? tolkes med mer skepsis n?r tilliten er lav.
Sverre Simen Hov i Lederne mener den manglende tilliten mellomledere har til sjefen, viser at den norske samarbeidsmodellen ikke overlever av seg selv.
? Den m? stelles og jobbes med for ? gro og ha det bra. Vi har et godt organisert arbeidsliv i dag, men det skal ikke store endringer til f?r mange opplever at samarbeidsforholdene blir vanskeligere, sier Hov.
Alt er ikke galt i norske bedrifter. I kategoriene som handler om fellesskap og samhold, scorer Norge h?yt i forhold til andre land. Unders?kelsen viser ogs? at bedrifter der mellomlederne har h?y tillitt til ledelsen, har mindre gjennomtrekk av ansatte, lavere sykefrav?r og bedre l?nnsomhet.

Om Lederne
Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
Lederne er organisasjonen for n?rmere 17 000 ledere og betrodde ansatte p? ulike niv?er i vel 1200 bedrifter.
Bidrar med individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.
Rundt 1850 av Ledernes medlemmer svarte p? unders?kelsen utf?rt av Great Place to Work.
Om Great Place to Work
Great Place to Work er et globalt konsulent- og analyseinstitutt som hjelper organisasjoner med ? identifisere, skape og opprettholde fremragende arbeidsplasser.
De utf?rer medarbeiderunders?kelser over hele verden, som kartlegger opplevelsen av troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap.
Samarbeider ?rlig med 6000 virksomheter i 47 land.

Authors

Related posts

Top