SE

Stor fredskonferens i Uppsala p? Internationella fredsdagen den 21 september

Fredskonferensen Bygg fred anordnas för andra ?ret i rad i Uppsala p? internationella fredsdagen söndagen den 21 september. Syftet är att, i tider av krig och förtryck, sprida information och mobilisera för en rättvis fred b?de i Sverige och runt om i världen.
Programmet inneh?ller bland annat inledningstal av Moses Monday fr?n Sydsudan, seminarier och workshops, ekumenisk gudstjänst i domkyrkan samt en ut?triktad fredsmanifestation.
Program:
8.30 Frukostseminarium i Rikssalen p? Uppsala slott:
? Inledningstal av Moses Monday fr?n organisationen ONAD i Sydsudan.
? Lansering av ny fredsantologi med texter fr?n olika teologiska traditioner. Panelsamtal med n?gra av bokens författare; KG Hammar, Julia Ryberg, Andreas W Anderson och Daniel Öhrvall.
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka:
? Predikan av Karin Wiborn, generalsekreterare i Sveriges kristna r?d.
? S?ng av den ekumeniska kören Rediviva. Medverkan fr?n Uppsalas församlingar.
12.30 Lunch i Rikssalen p? Uppsala slott
13.30 och 14.30
Workshops i Fredens hus och Konstmuséum i Uppsala slott . Kreativa och fördjupande workshops med bland annat s?ng, konst, ickev?ldsaktivism samt samtal och föreläsningar.
15.30
Fredsmanifestation med vandring fr?n slottet till Fyris?n där fredsb?tar sätts ner under s?ng (slut senast 16.30)
Bakom Bygg fred! st?r Sveriges kristna r?d, Uppsala kristna r?d, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, Sensus, Bilda och Svenska kyrkan, Uppsala stift och arrangemanget sker i samverkan med Freds?ret i Uppsala, Fredens hus, Uppsalaslott/Rikssalen och Uppsala konstmuseum.
För mer information kontakta Charlotte Backlund, konsulent Bilda, [email protected] eller 018-474 20 52 eller Eva-Maria Munck, Koordinator Sveriges kristna r?d, SKR, 08-453 68 08 (direkt) 08-453 68 00 (vx) [email protected]

Studieförbundet Bilda har livsfr?gor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy