Stor polarforskningsexpedition g?r iland

Den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3 som arbetat i Arktiska oceanen g?r nu iland efter cirka 100 dagar till sjöss. Isbrytaren Oden beräknas ankomma Tromsö runt fredag/lördag den 3/4 oktober, beroende p? väder och vind. Sedan väntar ett intensivt arbete med att utvärdera alla data.
? Materialet kommer att kunna ge nya perspektiv p? den arktiska havsisens utvecklingshistoria och gashydraters stabilitet längs de arktiska kontinentalsocklarna, säger Martin Jakobsson, professor vid Stockholms universitet.
SWERUS-C3 är ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete och de övergripande forskningsfr?gorna har berört sambanden mellan klimat, kryosfär och kol ? därav namnet C3 (climate, cryosphere, carbon).
Den andra etappen av expeditionen inleddes 20 augusti i Barrow, Alaska. Under färden tillbaka till Skandinavien har forskarna undersökt den arktiska havsisens och marina glaciärers historia, inflödet av relativt varmt Atlantvatten samt omvandling och transport av kol fr?n grundhav till djuphav.
? Under expeditionens andra etapp har vi studerat det varma Atlantvattnets flöden in i Arktis och gasgropar (pockmarks) p? 900 m vattendjup samt enorma sp?r p? havsbotten fr?n tidigare inlandsisars utbredning i centrala Arktiska oceanen, säger Martin Jakobsson, professor vid Stockholms universitet, som lett den andra etappen av expeditionen som nu avslutas.
Vattenanalyser som gjorts längs kontinentalsluttningen norr om Östsibiriska havet visar hur vatten med starkt förhöjda koncentrationer av näringsämnen och koldioxid strömmar ut fr?n grundhaven till den djupa bassängen. Detta har tidigare observerats i de mer centrala delarna, men resultaten fr?n SWERUS-C3 visar att de nu penetrerar djupare och kan därmed bidra till att föra bort koldioxid fr?n atmosfären.
? Issituationen var i ?r extrem genom att det var ett enormt omr?de med öppet vatten norr om Laptevhavet. Expeditionens data pekar p? att mycket vatten med stort inslag fr?n floden Lena har strömmat upp till detta omr?de och sannolikt varit en orsak till den stora isavsmältningen, säger Martin Jakobsson.
Under forskningsexpeditionens första etapp samlade forskarna in prover fr?n de yttre delarna av grundhaven i östsibiriska Arktiska oceanen. Syftet var att öka först?elsen för hur tinande permafrost och s? kallade gashydrater leder till att gammalt organiskt kol frigörs och hur detta kan omvandlas till växthusgaser som koldioxid och metan. För första g?ngen upptäcktes förhöjda metanhalter i havsvattnet ända upp till ytan längs kontinentalsluttningen.
? Efter flera ?rs planeringsarbete av forskarna och av Polarforskningssekretariatet är det mycket glädjande att se hur väl expeditionen g?tt, säger Björn Dahlbäck, förest?ndare för Polarforskningssekretariatet.
Om forskningsexpeditionen
Forskningsexpeditionen SWERUS-C3 har best?tt av tv? etapper. Den första etappen inleddes 5 juli när isbrytaren Oden lämnade Tromsö i Norge. Forskarna har sedan färdats längs den ryska ishavskusten till Barrow, Alaska. Där byttes forskare och besättning ut och den andra etappen inleddes 20 augusti. Rutten tillbaka till Tromsö har g?tt över undervattensbergskedjan Lomonosovryggen.
SWERUS-C3 var den tjugonde polarforskningsexpeditionen med isbrytaren Oden, som är ett av världens effektivaste forskningsfartyg för istäckta omr?den. Förutom att Oden är en utmärkt isbrytare har den en avancerad forskningsutrustning; ett flerstr?ligt ekolod, vinschar för provtagning, havsvattenintag för kontinuerlig provtagning, permanenta laboratorier och kommunikationssystem, liksom kunnande och erfarenhet av forskningsarbete hos b?de Polarforskningssekretariatets personal och Odens besättning.
Forskningen har gjorts möjlig tack vare anslag fr?n Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Kontaktpersoner
Stella Papadopulou, kommunikatör, Institutionen för tillämpad miljövetenskap: +46 (0) 70 180 8234 [email protected]
Linnea Bergnehr, pressekreterare, Stockholms universitet
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0) 73 707 88 90
Jan-Ola Olofsson, kommunikatör, Polarforskningssekretariatet
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0) 70 570 18 88

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga omr?det. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se2000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top