SE

Stora Likarättsdagen lockar jättepublik

Den 23 oktober har Stora Likarättsdagen premiär p? Malmö Arena. Det är en tvärprofessionell utbildning med diskrimineringslagen i fokus. Redan efter ett par veckor blev det fullbokat, med över 1000 personer fr?n Region Sk?ne och Malmö stad som anmält sitt intresse till deltagande.
Det finns en stor m?ngfald bland oss alla. Etnicitet, kön, sexuell läggning, könsidentitet, ?lder, funktionsniv? och religion är viktigt att ta hänsyn till i alla sammanhang. Detta innebär utmaningar när det gäller bemötande och arbetssätt. Deltagarna kommer att f? kunskap om aktuell lagstiftning och hur likarättsperspektivet kan inkluderas i vardagen.
? M?let med utbildningsdagen är att belysa allas lika rätt till livet och bejaka alla människors lika rätt i livet,säger regionöverläkare Ola Björgell som, tillsammans med ST-läkaren Jonas ?lebring och Karin Andersson i Region Sk?ne, är initiativtagare och ansvariga för Stora Likarättsdagen, i nära samarbete med Malmö stad.
M?nga kända profiler belyser under dagen alla delar i diskrimineringslagen och ett m?ngfaldspris delas ut. Politikerna Katrin Stjernfeldt Jammeh och Pia Kinhult är med i invigningen. Därefter ser vi bland annat Pär Johansson fr?n Glada Hudikteatern, Alexandra Charles och 1,6 miljonerklubben samt inspiratören Sara Lund/Claes Schmidt p? scenen. P? eftermiddagen blir det aktuell debatt under moderering av Mats Edman fr?n Dagens Samhälle med bland andra Anders Ekhem, kyrkoherde i Malmö och andra nationellt kända debattörer. Dagen avslutas med musikalen Trollkarlen fr?n Oz med hela Glada Hudikteatern.
Stora Likarättsdagen är planerad att ?terkomma 2015 och d? som en nationellt öppen utbildning.
? Intresset är enormt stort och vi hoppas p? att kunna utbilda väldigt m?nga medarbetare i Region Sk?ne och Malmö stad p? sikt, helst alla, säger Ola Björgell.

För mer information: Ola Björgell 0708-510200 eller [email protected]

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy