Storsatsning för bättre uppkoppling

Det norska företaget Cloudberry Mobile etablerar sig i Värmland för att rulla ut sm?cellsteknik för mobil uppkoppling.
Företaget blir den första samarbetspartnern för flera värmländska myndigheter, som nu gör en gemensam satsning p? att Värmland ska ligga i framkant i Europa när det gäller bra mobil uppkoppling.
De första pilotprojekten kommer göras p? Centralsjukhuset och i bibliotekshuset i Karlstad, men förhoppningen är att tekniken p? sikt ska kunna förbättra tillg?ngen, kapaciteten och hastigheten p? bredband i hela Värmland. Det kan i sin tur bidra till den regionala utvecklingen och en ökad trygghet när det gäller samhällsviktiga funktioner, som exempelvis ambulanssjukv?rd, och räddningstjänst.
Det som gör det möjligt att börja testa sm?cellstekniken är ett nytt samverkansavtal mellan Karlstads universitet, Landstinget i Värmland, Karlstads kommun, Region Värmland samt IT-klustret Compare.
Deras första samarbetspartner är Cloudberry Mobile som etablerar sig i Värmland.
Företaget kommer delta i flera pilotprojekt genom att tillhandah?lla sm?cellstekniken, men förhoppningen är att fler mobiloperatörer vill delta i försöken. Ju fler operatörer som ansluter sig desto bättre blir täckningen, eftersom signalen ska g? via kundens operatör till sm?cells-sändaren, som gör att det finns större kapacitet och säkrare täckning p? platser där täckningen annars är d?lig eller där kapaciteten inte räcker till p? grund av m?nga användare.
? Tack vare den unika samverkan inom IT som finns mellan kommunerna i Värmland, genom den gemensamma nämnden, s? kan inte förutsättningarna vara bättre. Detta kopplat till att Landstinget, Universitetet och näringslivet redan har upparbetade samarbeten inom IT, säger Cloudberry Mobiles VD Tom Guldberg.
KONTAKT:
Göran Österman verkställande tjänsteman Compare,
Tel 0705-82 05 27 , [email protected]
Tom Guldberg, VD Cloudberry Mobile,
Tel +47?413 05 700, [email protected]
FAKTA: Sm?cellsteknik är ett tillägg till det vanliga 3G-nätet. Sm? sändarenheter installeras i ett begränsat geografiskt omr?de, till exempel i en byggnad. Signalen g?r mellan enheterna och sedan vidare integrerad med det vanliga nätet. Fördelen är att uppkopplingen blir säker och snabb i hela byggnaden, oberoende av masters och basstationers placering. I fordon kan sm?cellsteknik kombineras med andre aktörer. Sm?cellsteknik är ett skalbart och kostnadseffektiv sätt att bygga mobiltäckning och kapacitet för offentlig myndighet, företag och privatpersoner.

Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland.
Vi jobbar med infrastruktur, folkbildning, näringsliv, kultur och kollektivtrafik. Vi arbetar ocks? med utveckling av v?rd och omsorg samt för en god tillg?ng p? arbetskraft. M?let är tillväxt och h?llbar utveckling.
Uppdraget kommer fr?n staten och v?ra medlemmar ? de värmländska kommunerna och landstinget.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top