SE

Stort grattis till v?ra studenter för stipendier, fina recensioner och ett stort antal besökare!

Att g? fr?n förskoleklass till första klass är en av livets stora överg?ngar. Förväntan och glädje över att växa och bli stor blandas med insikter om en tillvaro med mindre lek och mera krav.
1998 ändrades skolans läroplan och lekskolan, ?lekis?, försvann till förm?n för förskoleklass. Det är en frivillig skolform som ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Förskolans pedagogik med lek och skapande ska dock fortfarande vara i fokus.
? Men barnen upplever förskolan som n?gonting mitt emellan förskola och grundskola, ?mellanklass kan man kalla det?, som ett av barnen som jag intervjuat säger, säger Lina Lago, doktorand vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet.
Hon har undersökt överg?ngen fr?n förskoleklass till ?rskurs ett för att undersöka hur barnen ser p? processen. Olika tidsaspekter är viktiga för att först? överg?ngen, d?tid, nutid och framtid, i synnerhet framtiden. Lärare och elever pratar om vad som kommer att hända, hur det kommer att bli. ? Barnen är införst?dda med att förskoleklassen handlar om att de ska ?förberedas? för en annan typ av tillvaro i framtiden. Att de ska lära sig saker under förskoleklass?ret som de m?ste kunna i skolan, säger Lina Lago.
I klasserna där Lina Lago gjorde sina deltagande observationer fanns barn som av olika skäl avvek i ?lder, till exempel för att de f?tt g? om förskoleklass.
? Det gjorde att de andra barnen var extra medvetna om att det inte var säkert att man ?klarade? överg?ngen till första klass. De visste att för att f? börja första klass m?ste man kunna prata bra svenska, följa regler och sitta still. En pojke jämförde det med ett plattformsspel, där man m?ste klara av en bana, innan man fick tillträde till nästa.
Själva överg?ngen mellan förskola och skola markeras sedan oftast väldigt tydligt. Barnen gör vissa test i slutet av v?rterminen för att summera vad de kan, skolavslutningen firas med pompa och st?t och barnen f?r ett diplom för avklarad förskoleklass. Oftast känner barnen glädje och förväntan inför att f? börja skolan.
? Men det är ocks? tydligt att de redan ser p? skolan som n?gonting jobbigare, allvarligare och sv?rare. De ska sitta still, lära sig saker, arbeta med ?tr?kigare? saker, säger Lina Lago.
Det är förställningar som kommer fr?n lärare och omgivning.
? Jag tror att alla har mycket att vinna p? att istället försöka förmedla och förstärka förställningen om skolan som rolig och ?tr?värd.
Lina Lago disputerade den 28 maj med avhandlingen ?Mellan klass kan man kalla det?. Om tid och meningsskapande vid överg?ngen fr?n förskoleklass till ?rskurs ett.

Kontakt: [email protected], 011-36 33 03

Vill du ha mer nyheter fr?n Linköpings universitet? V?rt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats p? webben under den g?ngna veckan. Prenumerera här!0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Heidi Trakowski