SE

Strejk mot Svea Exchange

Svea Exchange drabbas av strejk arrangerad av Finansförbundet med start fredag 7 november. Det är djupt beklagligt och känns orättvist för oss som arbetat med att ?terupprätta Exchange som företag och se till att alla medarbetarna (200 personer) f?r fortsatt anställning.
Svea Ekonomi förvärvade verksamheten inom Exchange Finans i mars i ?r. D? var Exchange Finans ett företag med indraget tillst?nd fr?n Finansinspektionen och alla kontor stängda. Men det nybildade Svea Exchange fick möjlighet att öppna kontoren och se till att alla medarbetare kunde beh?lla sina anställningar. Sen förvärvet har ett stort arbete lagts ner för att ?terta kundkontakter och förbättra b?de arbetsmiljön och villkor. Det är ett arbete som kommer att fortsätta under resten av 2014 och under 2015.
Vi har haft ett antal kontakter med Finansförbundet och förklarat att vi gärna arbetar tillsammans med dem för att skapa bra och trygga arbetsförh?llanden för de anställda. Men Finansförbundet har intagit positionen att detta endast kan ske inom ramen för ett kollektivavtal och har tagit till strejkhotet för att tvinga Svea Exchange att teckna ett s?dant. N?got som vi inom koncernen Svea Ekonomi motsätter oss. Vi har arbetat framg?ngsrikt i över trettio ?r utan kollektivavtal och tycker vi har bevisat att vi kunnat ge v?ra medarbetare lön och arbetsvillkor som är minst lika bra, m?nga g?nger bättre, än i företag med kollektivavtal. Vi utesluter dock inte att kollektivavtal kan vara en framtida modell även för Svea Exchange men vi vänder oss starkt emot att det ska ske under hot p? detta sätt.
Det är helt uppenbart att ledningen för Svea Exchange har personalens förtroende. Vi har lovat en rad förbättringar och vi genomför dem punkt efter punkt. Fr?n och med 1 oktober r?der praktiskt taget samma löne- och anställningsförh?llanden genom hela koncernen Svea Ekonomi. Det missnöje som Finansförbundet anger som skäl för sina krav har sin grund i de villkor som gällde innan Svea tog över verksamheten och vi ser inte varför vi ska behöva klä skott för det.
Vi tycker det är ansvarslöst av Finansförbundet att driva denna fr?ga s? h?rt. Bolaget och dess anställda behöver arbetsro för att fokusera jobbet. En strejk skulle p? kort tid kunna stoppa hela processen att göra Svea Exchange till ett livskraftigt företag med goda anställningsförh?llanden. Verksamheten har redan varit stängt under flera m?nader under v?ren i samband med att de förra ägarna förlorade sitt tillst?nd och det lider vi fortfarande av. Det tar tid att ?teretablera kundrelationerna och en strejk som leder till ytterligare stängning av kontor under samma ?r kommer att bli förödande för företaget.

Anders Lidefelt
vVD Svea Ekonomi

Svea Ekonomi erbjuder finansiella och administrativa lösningar för sm? och stora företag i alla branscher.01900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy