Studentene dr?mmer seg til norske bedrifter

Norske virksomheter oppleves som mer attraktive enn noen sinne blant landets studenter. N?rmere 60 % av bedriftene p? topplistene i Universums rangering er norske suksesshistorer. ? Dette vitner om at det norske n?ringslivet st?r sterkt blant landets studenter, sier employer branding ekspert Carlo Duraturo, Universum Norge.
Rekordmange studenter, 10 417, har delt sine karriereforventinger og hvor de ?nsker ? arbeide etter endt studietid i Universums ?rlige studentunders?kelse som ble gjennomf?rt for ellevte ?r p? rad.
Historisk ser man at ingeni?rstudentene dr?mmer seg til de norske bedriftene, mens IT studentene har sett mer mot de store utenlandske navnene som Google og Microsoft. I de siste ?rene har derimot ogs? IT studentene f?tt ?ynene mer opp for de norske bedriftene. Norske Bekk Consulting kommer p? en sterk 3.plass blant landets IT studenter, etterfulgt av Statoil, Funcom og Opera Software. Blant ingeni?rstudentene dominerer de norske bedriftene og de fem f?rste plasseringene er alle nasjonale selskaper, blant annet Kongsberg Gruppen som har klatret hele ?tte plasser, og inn i topp 3.
– Det er gledelig ? se at virksomheter tilknyttet Kongsberg N?ringspark gj?r det s? bra i ?rets unders?kelse, de har alle jobbet hardt for ? gj?re regionen mer attraktiv, sier Carlo Duraturo, daglig leder i Universum Norge.
?konomistudentene har en blanding p? sin toppliste og er mer ?pen. Her finner man blant annet DNB hakk i hel p? Statoil. S? f?lger revisjonsfirmaene med Ernst & Young i spissen, etterfulgt av PwC.
I snitt har de norske studentene valgt kun tre arbeidsgivere blant sine favoritter, s? det er et trangt n?l?ye skal man gj?re seg attraktiv blant denne gruppen.
– En god historie blir stadig viktigere n?r man kommuniserer med sine fremtidige ansatte. De ?nsker ? bli kjent med bedriften og den faktiske hverdagen f?r de tar sitt valg. Det er de ansattes marked i Norge, og her m? bedriftene vektlegge det unike for ? skape interesse og skille seg ut, avslutter Duraturo.
Om unders?kelsen
Antall respondenter: 10 417
Utf?rt av: Analyse- og konsulentbyr?et Universum
Periode: Januar-Mars 2013
Kontakt: Carlo Duraturo, [email protected], 93033329
Topp 30 rangeringer ? ?konomi ? Teknologi – IT:
?konomi
Statoil1
DnB2
Ernst & Young3
PwC (PricewaterhouseCoopers)4
Aker Solutions5
KPMG6
McKinsey & Company7
Norges Bank8
The Boston Consulting Group9
Deloitte10
Innovasjon Norge11
Utenriksdepartementet12
Coca-Cola13
L’Oréal14
Finansdepartementet15
Nordea16
Skatteetaten17
Microsoft18
Sparebank 119
Orkla/Orkla Brands20
Hydro21
Olje- og Energidepartementet22
BDO23
SAS24
Pareto Gruppen25
Rolls-Royce26
Telenor27
Accenture28
Handelsbanken29
Forsvaret30

Teknologi
Statoil1
Aker Solutions2
Kongsberg Gruppen3
Multiconsult4
Norconsult5
FMC Technologies6
Statkraft7
Sintef8
Sweco9
Subsea710
Det Norske Veritas11
Ramb?ll12
Hydro13
Schlumberger14
Rolls-Royce15
Siemens16
Aibel17
COWI18
ConocoPhillips Norge19
National Oilwell Varco (NOV)20
Forsvarets forskningsinstitutt21
ABB22
Skanska Norge23
Shell24
Statens vegvesen25
Det norske oljeselskap26
AF Gruppen27
Veidekke28
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)29
Forsvaret30

IT
Google1
Microsoft2
Bekk Consulting3
Statoil4
Funcom5
Opera Software6
Cisco Systems7
Capgemini8
Telenor9
Accenture10
Finn.no11
IBM12
Steria13
Kongsberg Gruppen14
Forsvaret15
EVRY16
Aker Solutions17
Oracle18
Sintef19
DnB20
Computas21
Datatilsynet22
Forsvarets forskningsinstitutt23
Visma24
Bouvet25
Yahoo!26
Dell27
Nokia28
Hydro29
Iterate30

Authors

Related posts

Top