Voksenopplaering

Studenter f?r egne treningslokaler

Ved Norges Helseh?yskole mener foreleserne at teori uten praksis ikke er
tilstrekkelig. N?r studentene oppfordres til ? trene for ? bli gode, er det
bokstavelig ment.
Et topp moderne treningsstudio p? 500 kvadratmeter, ?pnes i dag i skolens egne lokaler. M?let er at studentene gjennom egentrening og instruksjon av andre, skal forberedes p? tiden etter eksamen.
– V?r tids st?rste helseutfordring er sykdommer relatert til livsstil, og vi ser et ?kende behov for ansatte med h?y kompetanse innenfor folkehelsearbeid. Vi ?nsker ? gj?re studentene v?re best mulig rustet til en arbeidshverdag med helsekartlegging, tilrettelegging av
fysisk aktivitet og veiledning innenfor trening og kosthold, sier dekan Hege
Ulveland ved NHCK.
Folkehelserapporten som ble lagt frem i v?r viser at selv om mange er flinke
til ? trene, er det store sosiale forskjeller i befolkningen, og generelt lider vi under for mye sukker, salt og inaktivitet. For f?rste gang kom rapporten med en oppfordring om ? redusere stillesittingen.
– Mennesker er skapt for bevegelse, men vi sitter mer enn noensinne. D?rlig fysisk form og usunt kosthold er to av de viktigste ?rsakene til livsstilssykdommer i Norge. V?rt m?l er ? forebygge sykdom og fremme god helse i samfunnet, og skolens pedagogiske m?lsetning er ? bygge kunnskap gjennom praktiske utdanninger, forteller dekan Ulveland.Trener p? teorien
For ? oppn? best mulig forst?else mellom teori og praksis har Norges Helseh?yskole bygget et
topp moderne treningssenter, og har egen fysiologisk testlab som m?ler effekten fysisk aktivitet har for god folkehelse.
– Studentene v?re kommer til ? jobbe med en av samfunnets st?rste oppgaver
fremover, det ? opprettholde, bedre og fremme folks helse. Det handler om ? omsette teori til praksis, og det er spesielt viktig at bachelorstudentene v?re p? Livsstilsendring og
folkehelse og Fysisk aktivitet og ern?ring, f?r tilrettelagte undervisningslokaler. Tidligere har vi leid eksterne lokaler, men det blir et stort l?ft for skolen at vi n? kan tilby studentene v?re de beste treningsfasilitetene i eget hus. Samtidig f?r de erfaring med ? veilede hverandre. Studentene m? tenke nytt, selv erfare og ?ve p? hva som gir effekt, og dermed god helsegevinst, sier Hege Ulveland.
Drypper p? klokkeren
Ogs? ansatte ved H?yskolen Campus Kristiania kan se frem til gode
treningsmuligheter, og f?r p? sikt mulighet til ? bli veiledet av skolens egne studenter.
– Norges Helseh?yskole er en praksisn?r skole med en pedagogikk som ikke bare forbereder studentene til eksamen, men ogs? til tiden etterp?. V?r strategi for l?ring er praksisn?re studier, og m?let er at studentene skal v?re operative fra dag én n?r de kommer ut i arbeidslivet. Det betyr at vi m? legge til rette for omsetting av teori til praksis, ved at vi
ogs? har praktisk undervisning i akademiske studier, sier dekan Hege Ulveland
ved NHCK.
Fakta om H?yskolen Campus Kristiania
Fakta om H?yskolen Campus Kristiania
H?yskolen Campus Kristiania best?r av fakultetene Markedsh?yskolen, Norges Kreative H?yskole, Norges Helseh?yskole og virksomheten NKS Nettstudier.
Markedsh?yskolen tilbyr 8 bachelorstudier og ett masterstudium og har ca. 1.600 studenter.
Norges Kreative H?yskole tilbyr 4 bachelorstudier og 13 fagskolestudier i Oslo, Bergen og Trondheim samt har ca. 1.700 studenter
Norges Helseh?yskole tilbyr 5 bachelorstudier, ett masterstudium i samarbeid med Leeds Metropolitan University og har ca. 500 studenter.
NKS Nettstudier ble etablert i 1914 som Norsk Korrespondanseskole, og har i l?pet av nesten 100 ?r utdannet over tre millioner nordmenn. I dag tilbyr NKS 18 studieprogram samt enkelte kurs via nett og har ca 4.300 studenter.
Aktiv L?ring AS tilbyr kurs innen arbeidsmarkedsoppl?ring til arbeidss?kende
tilknyttet NAV. M?lsetningen er ? hjelpe kursdeltakere ut i arbeid gjennom
ulike fagkurs, som ogs? vektlegger oppl?ring i jobbs?king.
Education Link – Studier i Utlandet AS
tilbyr studentene ved Norges Kreative H?yskole en internasjonal bachelorgrad
ved et av NKHs samarbeidsuniversiteter. Education Link samarbeider med 30
universiteter og colleger i 6 ulike land.00170

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy