SE

Studenter f?r pris p? Persontrafik

Pressmeddelande
fr?n Sveriges Bussföretag
2014-10-29
Studenter f?r pris p? Persontrafik
Eva-Maria Ternblad, Högskolan i Skövde och Fredrik Palm, LTH f?r dela pris för 2014 ?rs bästa studentuppsats om kollektivtrafik. De tar emot priset p? mässan Persontrafik i Stockholm idag och f?r priset framför allt för att de kombinerat akademisk höjd med stor branschkunskap.
Bakom priset för bästa studentuppsats 2014 st?r Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Kollektivtrafikakademin.
Tid och plats för prisutdelning:
Den 29 oktober, kl. 12.45, Mingelytan, Stockholmsmässan, Persontrafik i Stockholm.
Uppsatserna är b?da p? masterniv? och behandlar olika aspekter av kollektivtrafikens tillgänglighet och framkomlighet.
Titeln p? Eva-Marias uppsats är:
?När mormors resa blir digital: Kognitiva aspekter p? äldres interaktion med pappersbaserad respektive digital kollektivtrafikinformation – ett situerat perspektiv.?
Fredrik har behandlat:
?Framkomlighet för stads- och regionbuss: Analys av fördröjningspunkter i Lunds tätort?.
Förutom juryn är Nobina Sverige, Keolis Sverige, Nettbuss Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting sponsorer av priset.För vidare information kontakta:
Eva-Maria Ternblad: 0723-503004
Fredrik Palm: 0705-681538
Lars Annerberg
Ansvarig för upphandlad linjetrafik inkl. skolskjuts, Sveriges Bussföretag
[email protected], tel. 0706 48 24 36
Anna Grönlund
Branschchef och vice vd för Sveriges Bussföretag.
[email protected], tel. 070-612 71 74.

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för ?tta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger r?d och stöd i arbetsgivarfr?gor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. V?ra ?tta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska FlygBranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 700 medlemsföretag med runt 167 300 anställda.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy