SE

Studenterna p? Mittuniversitet stärker Sundsvall Energis varumärke p? ett nytt och innovativt sätt

Ett samarbete mellan universitet och näringsliv är en förutsättning för att n? en utveckling i Sundsvallsregionen och f? Sundsvall att växa. Studenterna p? Mittuniversitetets Industridesignprogram har f?tt i uppdrag att ta fram förslag p? hur Sundsvall Energi kan använda sig av sina byggnader, servicehus och pumpstationer, för att stärka sitt varumärke och för att skapa igenkänning.
Media välkomnas att delta vid presentationen p? fredag den 3 oktober kl. 10.00, Hus R, rum 120. D? deltar Stefan Söderlund, kommundirektör Sundsvalls kommun, Hans-Erik Nilsson, dekan vid Mittuniversitetet samt Anders Jonsson, VD p? Sundsvall Energi och Eva-Marie Tyberg, ekoekonomistrateg fr?n Sundsvalls kommun.
– Studenterna visar p? en stor kompetens och kreativitet. Sundsvalls kommun arbetar aktivt för att skapa en attraktiv och spännande stad. Genom samarbetet har vi f?tt fram goda resultat som visualiserar att Sundsvall är en stad som ligger i framkant inom samhällsutveckling, säger Stefan Söderlund, Sundsvalls kommun.
Projektet är en del av samverkansavtalet som tecknats mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet. M?let är att Sundsvallsregionens kunskapsprofilering och attraktivitet ska öka.
– Sundsvall Energi vill bidra till en framg?ngsrik utveckling av v?r stad och v?r region. Ett nytt grepp för att bidra till denna utveckling är det utökade samarbetet med Mittuniversitetet. Samarbetet stärker Mittuniversitetets attraktivitet bland befintliga och blivande studenter med koppling till näringslivet men det bidrar även till att vi stärker varumärket Sundsvall Energi säger Anders Jonsson, VD, vid Sundsvall Energi.
Syftet med presentationen är att illustrera hur Mittuniversitetet och studenterna p? industridesign kan bidra till utveckling inom näringslivet i Sundsvall. Tillsammans kan vi skapa värde och nytta för studenter, företag och organisationer.
– Som yrkesutbildning är det viktigt att man har tydliga kopplingar till branschen och till näringslivet där studenterna kan f? tillämpa sina kunskaper säger Mikael Marklund, programansvarig och avdelningschef för industridesign.
För mer information, kontakta:
Anders Jonsson, VD, Sundsvall Energi, 070-313 01 71
Mikael Marklund, avdelningschef för industridesign, Mittuniversitetet, 070-34 24 833
Eva-Marie Tyberg, ekoekonomistrateg, Sundsvalls Kommun 070-235 23 99
Bifogade filer
1200Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy