SE

Studerar läraryrkets förvandling

Hur har olika reformer styrt lärarnas professionella praktik och hur har själva kärnan i läraryrket p?verkats av detta? Det ska en grupp forskare under ledning av professor Hans Hasselblad vid Örebro universitets Handelshögskola undersöka. De har nu f?tt 5,1 miljoner kronor fr?n Riksbankens jubileumsfond till projektet, som löper över tre ?r.
? Ända sedan 1970-talet har olika reformer inom skolan p?verkat läraryrkets inneh?ll. Man kan tala om att själva kärnan i deras yrke, hur undervisningen praktiseras i klassrummet, har f?tt ett nytt inneh?ll, säger Hans Hasselbladh.
Det här anser forskarna skiljer läraryrket fr?n andra omr?den inom offentlig verksamhet. När New Public Management, NPM, ett mer marknadsanpassat sätt att styra offentlig verksamhet, skulle tillämpas inom andra yrkesomr?den, som läkare eller socialtjänstemän, handlade det inte om själva kärnan i yrkeskunskaperna. NPM sysslade inte med läkarnas diagnoser eller andra kärnfr?gor inom yrket.
? Men när NPM hakade in i den p?g?ende reformeringen av läraryrket handlade det om att p?verka den professionella kärnan, vad det är som är relevanta kunskaper.
Projektet best?r dels av en longitudinell studie av utvecklingen för läraryrket sedan 1970-talet, dels just hur kärnan i yrket p?verkats av de nya formerna för styrning.
I forskargruppen ing?r även Eva Bejerot p? psykologiska institutionen och Tina Forsberg Kankkunen p? sociologiska institutionen vid Stockholms universitet, samt Niklas Stenl?s, som forskar i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.
? Vi är inte de enda forskare utanför de pedagogiska institutionerna som f?tt stöd för forskning kring lärarna och skolan, säger Hans Hasselbladh och nämner ett historieprojekt som f?tt stöd fr?n Vetenskapsr?det för jämförelser med Finland och ett annat där Forte bidrar till studier av hur Förstelärarreformen fungerat.
Kontakt: Hans Hasselbladh, e-post: [email protected]

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik,
samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, v?rd, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Akademiska Hus   #Joakim Malmstr   #Lena Lundqvist   #Sofia Lagergren