Læring

Studie viser at milj?merking overvelder bedrifter og forbrukere

En ny studie advarer om at milj?merkingspraksisen kan v?re n?r metningspunktet og i ferd med ? bli like forvirrende for selskaper som den er for forbrukerne.
Et forskningssamarbeid mellom IMD (International Institute for Management Development) og EPFL (Ecole Polytechnique de Lausanne) tyder p? at prosessen n? er blitt s? fragmentert at bransjene ser et behov for omfattende revurdering av hele konseptet.
Det tyske milj?verndepartementet innf?rte verdens f?rste milj?merkeordning, Der Blaue Engel, i 1978. M?let var ? fremheve produktenes milj?- og b?rekraftegenskaper.
N? er godt over 400 merker i bruk i nesten 250 land og 25 bransjer, noe som skaper voksende bekymring for spredningen, troverdigheten og forbrukernes forst?else av merkeordningene.
Forskerne fra IMD og EPFL unders?kte hvilke holdninger over tusen ledere p? verdensbasis hadde til milj?merking. De gjennomf?rte ogs? en rekke dybdeintervjuer.
IMD-professor Ralf Seifert har skrevet deler av studien og sier: ?Det er ikke bare forbrukerne som er forvirret. Valg av milj?merking er ogs? blitt en sv?rt komplisert aff?re for bedriftene.?
?Trenden mot fragmentering, som forverres av manglende enighet om kriterier, skaper stadig mer motstand og frustrasjon.?
?Slagkraften og de h?ye forventningene som gjaldt for over 30 ?r siden fortrenges n? av andre utfordringer ? som det snarest m? tas tak i.?
Store internasjonale selskaper som Hewlett-Packard, Nestlé, Canon, Sara Lee og E.ON har deltatt i studien, som i utgangspunktet skulle unders?ke hvorfor bedrifter benytter milj?merking.
Respondentene nevnte styrking av merkevaren, forbrukernes krav til b?rekraft og beskyttelse mot angrep fra pressgrupper som viktige fordeler ved milj?merking.
Men de ga ogs? uttrykk for det studien kaller ?betydelig skepsis? til milj?merkingens langsiktige troverdighet og stivbentheten innen kriterier og sertifiseringsprosedyrer.
Ole Just Sorensen, leder i energiselskapet Grundfos, sier til forskerne: ?P? enkelte omr?der likner markedet mer p? en egen bransje for ?mersalgsklistremerker?.?
Duncan Pollard, Nestlés b?rekraftr?dgiver, forteller i studien:
?Vi st?r kanskje foran den f?rste grundige revurderingen av den etablerte sannheten om at man m? ha en sertifiseringslogo hvis man ?nsker ? vise at man er b?rekraftig.?
Unders?kelsen viste at fortsatt fragmentering, forbrukerforvirring og manglende enighet rundt kriterier ble sett p? som de st?rste utfordringene hvis milj?merkingen skal fortsette i sin n?v?rende form.
Funnene peker p? et ?nske om forbedret konsolidering og standardisering n? som bransjenes bruk av milj?merking n?rmer seg et metningspunkt.
Studien advarer om at b?de selskaper og forbrukere st?r i fare for ? bli overveldet, med mindre det blir mer dialog og samarbeid mellom interessentene.
Dr. Joana Comas Martí, ekspert p? milj?styring i leveringskjeden, sier:
?Selskapene har en f?lelse av at mange milj?merkingsordninger starter opp med gode intensjoner, men at de etter hvert forvandles til organisasjoner som er mer opptatt av ? overleve enn ? yte tjenester.?
?Dette stiller alvorlige sp?rsm?l ved milj?merkingens evne til ? levere reelle resultater og deres potensial til ? bidra til faktiske endringer i markedet.?

IMD er basert i Sveits og rangeres alltid i toppen blant handelsinstitutter p? verdensbasis. Med mer enn 60 ?rs erfaring og en praktisk “real world, real learning”-tiln?rming til lederutdanning tilbyr IMD banebrytende l?sninger som bygger p? samarbeid i m?tet med kundenes utfordringer. Vi har en internasjonal filosofi ? vi forst?r kompleksiteten i det globale milj?et. En lederutdanning og lederutvikling hos IMD gir gjennomslagskraft og gj?r at deltakerne kan l?re mer, levere mer og representere mer (www.imd.ch).
IMD rangeres p? topp innen lederutdanning utenfor USA, og som nummer to p? verdensbasis (Financial Times 2008-2010). IMDs MBA er rangert som nummer to i Europa (The Economist 2010).

Similar Posts