Voksenopplaering

Styrker faglig stab

21-08-2014 15:09 H?yskolen Campus Kristiania NHCK kan vise til en solid ?kning p? hele 30 % sammenlignet med fjor?rets opptak, og det er spesielt stor interesse for studiene innen ern?ring og fysisk aktivitet. Studentene som starter i disse dager m?ter dermed en styrket fagstab ved Institutt for fysisk aktivitet, ern?ring og folkehelse. Fokus p? kvalitet i utdanningen og forskning gj?r skolen til et attraktivt arbeidssted.

Norges Helseh?yskole (NHCK) kan vise til en solid ?kning p? hele 30 %
sammenlignet med fjor?rets opptak. Konstituert dekan, Hege Ulveland forteller at det er spesielt stor interesse for studiene innen ern?ring og fysisk aktivitet.
Studentene som starter i disse dager m?ter dermed en styrket fagstab ved Institutt for fysisk aktivitet, ern?ring og folkehelse.

– Gode opptakstall og store planer for videreutvikling av nye studietilbud i
n?r fremtid, gj?r at vi har hentet inn faglig n?kkelkompetanse som viktig
tilskudd til fagavdelingen, b?de p? forsknings- og undervisningsfronten,
uttaler Hege Ulveland.
Solid fagstab
Bildet fra venstre;
Martin F. Strand er f?rsteamanuensis innen
molekyl?rbiologi, og vil blant annet undervise innen kjemi og biokjemi.

Sigmund Apold-Aasen har hovedfag i Idrettsbiologi fra Norges Idrettsh?yskole
og skal blant annet undervise innenfor treningsl?re og aktivitetsmedisin. Han
har arbeidsbakgrunn fra Helsedirektoratet, Olympiatoppen og Toppfotballsenteret.
Fysisk aktivitet for barn og unge og kvalitetssikring av treningsprosesser er
noe av det han har hatt fokus p?. Sigmund har ogs? v?rt med p? ? starte opp Arca
Friskere arbeidsplasser.

Jo C. Bruusgaard er f?rsteamanuensis. Hans forskningsgruppe ved UiO fikk
stor oppmerksomhet i fjor da de viste at selv kortvarig bruk av doping kan ha
langvarige, prestasjonsfremmende effekter.

Fokus p? kvalitet
Skolens nye faglige ressurser er enige om at det var ?nsket om ? jobbe et sted med h?yt fokus p? kvalitet i undervisningen og aktiv forskningsvirksomhet, som trakk dem til Norges Helseh?yskole.
– Dette er etter min mening de to grunnpilarene i h?yere utdanning, sier Jo. C Bruusgaard.
Faglig forskning
Konstituert dekan Hege Ulveland er forn?yd med ? ha denne trioen p? plass til studiestart, og lover at studentene vil bli m?tt med oppdatert fagkompetanse og det nyeste innen forskning.

Fakta om H?yskolen Campus Kristiania
Fakta om H?yskolen Campus Kristiania
H?yskolen Campus Kristiania best?r av
fakultetene Markedsh?yskolen, Norges Kreative H?yskole, Norges Helseh?yskole og
virksomheten NKS Nettstudier.
Markedsh?yskolen tilbyr 8 bachelorstudier og ett masterstudium og har ca. 1.600 studenter.
Norges Kreative H?yskole tilbyr 4 bachelorstudier og 13 fagskolestudier i Oslo, Bergen og Trondheim, samt har ca. 1.700 studenter.
Norges Helseh?yskole tilbyr 5 bachelorstudier, ett masterstudium i samarbeid med Leeds Metropolitan University og har ca. 500 studenter.
NKS Nettstudier ble etablert i 1914 som Norsk Korrespondanseskole, og har i l?pet av nesten 100 ?r utdannet over tre millioner nordmenn. I dag tilbyr NKS 18 studieprogram samt enkelte kurs via nett og har ca 4.300 studenter.
Aktiv L?ring AS tilbyr kurs innen arbeidsmarkedsoppl?ring til arbeidss?kende
tilknyttet NAV. M?lsetningen er ? hjelpe kursdeltakere ut i arbeid gjennom
ulike fagkurs, som ogs? vektlegger oppl?ring i jobbs?king.
Education Link – Studier i Utlandet AS
tilbyr studentene ved Norges Kreative H?yskole en internasjonal bachelorgrad
ved et av NKHs samarbeidsuniversiteter. Education Link samarbeider med 30
universiteter og colleger i 6 ulike land.0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy