SE

Sunneborna tycker till om sin kommun

Sunne kommun har i en medborgarenkät tagit reda p? vad Sunneborna tycker om kommunens verksamhet. Jämfört med mätningen för tv? ?r sedan kan man inte se n?gon statistiskt säkerställd förändring.
Enkäten pekar ut inv?narnas upplevelser av vad som fungerar bra och vad kommunen behöver jobba mer med. Undersökningen utg?r allts? inte fr?n att den som svarar m?ste ha egen erfarenhet av att ha använt kommunens tjänster.
I förh?llande till andra kommuner i samma storleksklass f?r Sunne ett högre genomsnittsresultat när det gäller trygghet, fritidsmöjligheter, kommersiellt utbud, bostäder, äldreomsorg räddningstjänst, stöd för utsatta personer, g?ng- och cykelvägar, gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar, kultur, renh?llning och sophämtning samt vatten och avlopp. Resultatet är i genomsnitt lägre för arbetsmöjligheter och kommunikationer.
Sunne f?r ocks? högre betyg, jämfört med andra kommuner i samma storleksklass, när det gäller kontakt, information och förtroende.
Verksamheter som Sunne kommun bör prioritera för att höja helhetsbetyget ännu n?gra steg är miljöarbete, gator och vägar, stöd för utsatta personer, grundskolan, äldreomsorgen och gymnasieskolan.
Om möjligt tycker Sunneborna att det ska satsas p? fritidsaktiviteter, bostäder och kommersiellt utbud.
Faktorer som Sunne bör jobba mer med för att höja helhetsbetyget är p?verkan och förtroende.
? Vi har haft m?nga heta fr?gor som engagerat de senaste tv? ?ren. Undersökningen visar att det änd? ser stabilt ut, säger Sunnes kommunchef, Olle Edgren.
Sunneborna har nu talat om vad de tycker är bra och vad som behöver förbättras. Det ger beslutsfattarna vägledning. Kommunfullmäktige tog i maj beslut om en ny kommunstrategi som arbetats fram i dialog med Sunneborna.
? Fullmäktige har ocks? beslutat att vi ska använda Sunnemodellen i v?r utökade medborgardialog. Modellen g?r ut p? att involvera inv?narna tidigt. Förhoppningsvis är det här ?tgärder som gör att Sunneborna p? sikt upplever ökade möjligheter att p?verka. Bättre insyn i v?rt arbete ska ge förutsättningar för ökad först?else som leder till ökat förtroende.
Det är Statistiska Centralbyr?n, SCB, som gjort enkäten under v?ren. 1 000 Sunnebor har haft möjlighet att besvara den, 56 procent gjorde det.
? Vi tillhör de kommuner som har högst svarsfrekvens, vilket visar p? ett stort engagemang bland v?ra inv?nare. Det är glädjande.
Sunne kommun gör medborgarundersökningen vartannat ?r. Undersökningen gjordes för första g?ngen 2006. Den senaste befolkningsstatistiken fr?n SCB visar att Sunnes inv?narantal ökat med 49 personer hittills i ?r. Kommunen har annars tappat inv?nare de senaste 10 ?ren. De senaste m?naderna visar en ny trend där inv?narantalet ökar s? sm?tt. Sunne har idag 13 060 inv?nare, jämfört med 13 583 inv?nare 2004.
Har du fr?gor kontakta gärna
Olle Edgren
Kommunchef Sunne
0565-160 26, 070-537 42 00
[email protected]
Ola Persson
Kommunstyrelsens ordförande, Sunne
tel 070-672 50 27
[email protected]

Nyheter fr?n och evenemang i Sunne
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Guinness Rekordbok   #japan   #PARO   #Takanori Shibata