SE

Svagare utveckling för utbildningsverksamheten ger lägre resultat för Lernia

2014-11-06 13:58 Lernia Lernia redovisar ökade intäkter men ett försämrat resultat för del?rsperioden.

Lernia redovisar ökade intäkter men ett försämrat resultat för del?rsperioden.
Intäkterna för del?rsperioden har ökat med 4 procent och uppgick till 1 972 mkr, vilket är en förbättring med 69 mkr jämfört med samma period föreg?ende ?r. Ökningen förklaras av en fortsatt hög efterfr?gan p? Lernias bemanningstjänster inom yrkesarbetare, men motverkas av lägre intäkter inom utbildningsverksamheten vilken har utvecklats svagare framför allt till följd av att avtal inom arbetsmarknadstjänster har löpt ut i slutet av 2013. Lernias intäkter för tredje kvartalet har minskat med 2 procent och uppgick till 617 mkr, vilket är en försämring med 10 mkr jämfört med föreg?ende ?r och förklaras främst av färre uthyrda konsulter inom yrkesbemanning jämfört med ett starkt kvartal föreg?ende ?r.
Rörelseresultatet för del?rsperioden uppgick till 84 mkr, vilket är en försämring med 85 mkr jämfört med samma period föreg?ende ?r. Rörelseresultatet uppgick till 40 mkr för tredje kvartalet, vilket är en minskning med 16 mkr jämfört med samma kvartal föreg?ende ?r. Det lägre resultatet förklaras framförallt av fortsatt lägre volymer inom utbildningssegmentet samt en mixförskjutning av intäkter fr?n utbildning till bemanning, som p?verkar rörelsemarginalen negativt. Inom bemanningssegmentet har rörelsemarginalen för del?rsperioden förstärkts för uthyrning av yrkesarbetare men motverkats av ett väsentligt lägre rörelseresultat inom omställningsaffären.
? Resultatutvecklingen är inte tillfredsställande och vi fortsätter arbetet att utifr?n ett ännu tydligare kundfokus vidareutveckla v?ra erbjudanden och effektivisera verksamheten för en mer l?ngsiktig och stabil lönsamhetsutveckling. Vi upplever en osäkerhet hos v?ra offentliga kunder, kanske till följd av det parlamentariska läget, vilket p?verkar inflödet av deltagare till v?ra utbildningar. Inom industrin ser vi allt snabbare förändringar i efterfr?gan även om trycket just nu är högt. Att minska arbetslösheten är en av samhällets största utmaningar och där spelar vi en viktig roll genom de tjänster vi levererar, säger Helena Sk?ntorp, vd och koncernchef för Lernia.

Del?rsperioden
(jmf samma period
föreg?ende ?r)
Tredje kvartalet
(jmf samma period
föreg?ende ?r)
? Intäkter (mkr):1 972 (1 903)617 (627)

? Rörelseresultat (mkr):
84 (169)
40 (56)

? Rörelseresultat exkl.
omstruktureringskostnader (mkr):
76 (164)
35 (51)

? Rörelsemarginal (%):4,3 (8,9)
6,5 (8,9)

? Periodens resultat (mkr):
66 (134)
31 (45)

? Resultat per aktie (kr):
66 (134)
31 (45)

? Totalt resultat per aktie (kr):
59 (144)
16 (49)

? Soliditet (%)53 (50)
53 (50)

Läs del?rsrapporten i sin helhet här: www.lernia.se/Om-Lernia/Ekonomisk-information/.
För mer information kontakta:
Helena Sk?ntorp, vd och koncernchef, 0708-18 39 07, [email protected]
Inge Lindberg, CFO, 0771-650 650, [email protected]
Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartners inom utbildning, bemanning och omställning. V?ra tjänster hjälper individer och kunder inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn att stärka sin konkurrenskraft, vilket i sin tur bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad och en ökad integration. Vi finns p? fler än 100 orter i Sverige och är kvalitets- och miljöcertifierade. Besök gärna www.lernia.se.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy