Svenska Brukshästens Dag p? Ridskolan Strömsholm

I Unghingstutbildningsprojektet med Jordbruksverket som initiativtagare bidrar RS Kuskutbildning till att ta fram välhanterade, välutbildade och vid avelsvärderingen förhoppningsvis godkända hingstar. Unghingstprojektets lyfts som en viktig faktor i att bevara de svenska raserna, men ocks? i ledet att skapa fler arbetsmöjligheter. Den 5 oktober arrangeras Svenska Brukshästens Dag p? Strömsholm som en rad av aktiviteter i projektet.

Den 5 oktober är det allts? dags för en av de ?riga Unghingstr?dgivningarna för de svenska brukshästraserna: Ardenner, Nordsvensk och Gotlandsruss att g? av stapeln p? Utnäslöt p? Strömsholm. I samarbete rasföreningarna st?r studenter vid Ridskolan Strömsholms Kuskutbildning som arrangörer och deltar ocks? aktivt i n?gra av hingstarnas förberedelser.
Utbildningen för de unga hästarna löper över en fyra?rsperiod, för att kunna ge hingstarna en väl genomtänkt och beprövad grund i körning. Varje utbildningssteg anpassas efter hästens ?lder och p? Strömsholm finns nu 8 unga hingstar p? plats p? Utnästlöt. Det är hela 7, 1-?riga Nordsvenska hingstar samt en 2-?rig Gotlandsrusshingst som med Kuskutbildningens studenter och lärare har p?börjat arbetet för att visas för hand. Träning av tömkörning har ocks? p?börjats för att förberedda hästarna inför framtida uppgifter. Hingstarna ägs alla av olika hingstägare som utgör en viktig del i projektet.
Med Jordbruksverket som initiativtagare har Unghingstutbildningsprojeket startats med syfte att bevara v?ra svenska raser, där Ardenner, Nordsvensk och Gotlandsruss. Projektet skall bidra att ta fram välhanterade, välutbildade och vid avelsvärderingen godkända hingstar. Men vinsterna är fler. Genom RS Kuskutbildnings arbete med hästarna tas välutbildade körhästar fram, vilket är vad markanden efterfr?gar. Välutbildade hästar, skapar ökade arbetsmöjligheter för fler inom brukshästsektorn.
? För att kunna arbeta som Brukshästkusk krävs utbildade hästar. Med en framtid som egen företagare är det ocks? viktigt att jag kan utbilda mina framtida fyrbenta kollegor p? ett säkert och ändam?lsenligt sätt. Att vara en del av detta projekt ger mig en god grund till den erfarenheten, säger Hans Lindström, studerande vid RS Kuskutbildning.
Ett viktigt datum i Unghingstprojektet är den 5 oktober, d? Unghingstr?dgivning g?r av stapeln p? Utnäslöt p? Strömsholm. Där visas b?de de hingstar som RS Kuskutbildning utbildar, men ocks? flera andra. Dagen arrangeras av RS Kuskutbildning tillsammans med rasföreningarna för de svenska brukshästraserna. De unga hingstarna visas vid hand och bedöms. Utl?tande och r?dgivning om fortsatt utbildning lämnas ocks?.
Studenterna är med och arrangerar dagen som projektledare och har delat upp ansvarsomr?dena mellan sig. Linne Kärnqvist är en av dem som ansvarar för mässutställare och marknadsföring.
? Det är verkligen roligt att vara med och arrangera och utveckla evenemang som detta, ?Svenska Brukshästens Dag? p? Strömsholm, och vi hoppas och tror att det kommer mycket folk som vill se och lära mer om hästar, säger Linnea Kärnqvist, studerande vid RS Kuskutbildning.
? Det blir mer än bara unghingstr?dgivning och aktiviteter som skogskörning, prova-p?-körning och möte med mässutställare är n?gra av dem som sker under dagen. Vi vill att alla som besöker oss ska f? med sig n?got hem, i form av kunskap, inspiration eller kanske bara en ny vän för livet, säger Linneas kurskamrat Emely Lönnberg.
Om RS Kuskutbildning
RS Kuskutbildning är en yrkeshögskoleutbildning för brukshästkörning.
Med brukshästkörning menas körning med häst inom jordbruk, skogsbruk, skötsel av parker och andra anläggningar, körhästens utbildning, turism och utflykter samt körning med olika typer av vagnar.
Det är en utbildning som är förberedande för entreprenörskap inom hästnäringen och i kursplanen ing?r ämnen som företagsekonomi, hästkunskap och pedagogik.
Vill du veta mer? Besök gärna www.stromsholm.com

Riksanläggningen Strömsholm är Svenska Ridsportförbundets utbildningsanläggning och har en l?ngvarig tradition inom svensk ridsport för utbildning av människor och hästar. Här ges utbildningar för ridlärare, hovslagare, brukskuskar och hästskötare samt sportutveckling för elitsatsande ryttare. P? anläggningen finns olika skolformergenom universitet SLUs hippologprogram, Hästsportens Folkhögskola, yrkeshögskola och gymnasium. Spetskompetens inom hoppning och dressyr är viktiga, liksom inom pedagogik, hästh?llning, anläggningsdrift, ledarskap samt FoU. Alla Riksanläggningarna (Strömsholm, Flyinge och W?ngen) har ett gemensamt uppdrag att förse hästnäringen med rätt kunskap och kompetens för branschens och näringens framtida utveckling. Ridskolan Strömsholm har i dag 46 medarbetare och äger 115 hästar av de 260 som st?r p? anläggningen. Kärnverksamheten är Utbildning & Sport. Ridskolan Strömsholm ägs till 91 % av Föreningen Ridskolan Strömsholm, vars tv? medlemmar är ATG och SvRF. Resterande 9% ägs av Hästnäringens Nationella Stiftelse.
0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top