SE

Svenska Nationella Högisoleringsambulansen är invigd

Idag invigdes den nya svenska högisoleringsambulansen. Invigde gjorde landstingsstyrelsens ordförande (S) Mats Johansson, vd för Falck Emergency i Sverige Sven Engquist, ansvarig för högisoleringsambulansen i Linköping H-G Magnusson, chef för ambulansen, landstinget i Östergötland, Erik Freiholtz, och landstingsstyrelsens vice ordförande (MP) Margareta Fransson.
– Jag är stolt över att vi har en sjukv?rd med s? hög kvalitet. Nu förstärks den bilden med den här ambulansen. Det är ett stort steg, den här ambulansen är världsunik. Med den här flyggodkända ambulansen har vi nu förm?gan att transportera sv?rt sjuka patienter p? ett säkert sätt och tryggt sätt. Den andra vinsten är att vi ger v?ra medarbetare i v?rden bra förutsättningar, säger Mats Johansson, landstingsstyrelsens ordförande.
– Vi är oerhört tacksamma för att vi har f?tt det här uppdraget av landstinget. Det är faktiskt inte bara ett fordon, det har en mängd specialutrustning ocks?. Dessutom finns en fantastisk kompetens hos personalen, säger Sven Engquist, vd Falck Emergency i Sverige.
– Att vi har kommit s?här l?ngt är tack vare ett oerhört gott samarbete mellan m?nga aktörer, myndighet, landsting, utförare och inte minst kunskapen fr?n v?rdens medarbetare. Det är det som har gjort det här möjligt, säger Mats Johansson.
Fakta SNHIA
2000 fick landstinget i Östergötland uppdraget av Socialstyrelsen att ta fram ett koncept där man kunde transportera högisoleringspatienter p? ett säkert sätt. Falck, som är en av ambulansentreprenörerna i Östergötland, ansvarar sedan dess för högisoleringsambulansen som är en nationell resurs. Ambulansen är flyggodkänd och kan transporteras i ett Herculesplan där v?rd av patient kan ske under hela transporten. Personalen som arbetar inne hos patienten är skyddad fr?n smitta bland annat genom användning av särskild skyddsutrustning med vätskeavstötande dräkt. Patienten transporteras sedan till Högisoleringsenheten p? Infektion, Universitetssjukhuset i Linköping.

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906) och är nordens största entreprenör i personv?rds- och räddningstjänster hos s?väl myndigheter som företag.
Falck har visionen att utveckla en betydande internationell verksamhet som arbetar p? bred front med assistans, v?rd och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsomr?den löper en gemensam vilja att hjälpa folk som en röd tr?d.

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy