SE

Svenska Studenthus förser studentlägenheter med digitala l?s fr?n Glue

Svenska Studenthus har valt att samarbeta med Glue för att under 2015 förse ca 300 student-lägenheter med digitala l?s. Nyckellogistiken inom just studentboende är b?de omfattande och administrationskrävande och Svenska Studenthus har länge letat efter ett sätt att förenkla den b?de för sina hyresgäster och för sig själva. Nu har man funnit lösningen genom samarbetet med Glue.
Med det digitala l?set fr?n Glue styr hyresgästen l?set med sin mobil och f?r snabbt och enkelt tillg?ng till sitt nya hem. Genom de digitala nycklarna i appen undviker man helt problemet med tappade nycklar och den kostnad för att byta l?s som blir följden.
– V?r ambition är att alltid ligga i framkant när det gäller att erbjuda v?ra hyresgäster ett okomplicerat boende i moderna lägenheter till en hyra som man som student har r?d att betala, säger Fredrik Blom som är en av grundarna till Svenska Studenthus.
Med hjälp av de digitala l?sen fr?n Glue ökar nu Svenska Studentbostäder servicegraden
mot sina hyresgäster ytterligare och säkerställer att lägenheten finns tillgänglig för inflyttning
vid exakt rätt klockslag.
– Vi har studenter som kommer fr?n m?nga olika delar av världen och detta är ett sätt att se till att lägenheten är tillgänglig oavsett vid vilken tid p? dygnet man anländer till sin nya hemstad. En servicegrad som är sv?r att h?lla med dagens traditionella nyckeldistribution, men fullt möjlig med en digital l?slösning, säger Fredrik Blom.
– Vi är stolta och glada över samarbetet med Svenska Studentbostäder, säger Lars Hermansen som är VD p? Glue. Vi ser fram emot att bidra till en förenklad nyckelhantering för b?de Svenska Studentbostäder och deras hyresgäster nu och fram?t.

För mer information:
Kontakt p? Svenska Studenthus: Fredrik Blom [email protected] alt mobil 076-853 22 20
Kontakt p? Glue: Anne Svedberg [email protected] alt mobil 0730-93 62 36

Om Svenska Studenthus
Svenska Studenthus är ett privat bolag med säte i Stockholm. Vi är ett stabilt fastighetsbolag med m?lsättning att skapa en tydlig lokal förankring p? ett antal universitet- och högskoleorter i Sverige. V?r styrka är att produktutveckling/arkitekt, produktionsplanering och projektledning finns inom bolaget. Det lägger grunden för en prismedveten och rationell produktion som inte gör avkall p? arkitekturen.

Om Glue
Glue är ett dotterbolag till Phoniro AB som utvecklade världens första kommersiella lösning för digital nyckelhantering via mobilen. Idag har Phoniro levererat fler än 65 000 l?senheter till hemtjänsten inom 150 svenska kommuner. Nu lanserar Glue det digitala, smarta l?set till konsumentmarknad och nya kundsegment. Med Glue Lock och appen Glue Control förenklas entrén till hemmet och ger användaren kontroll över bostaden även p? distans. Mobilen blir den nya nyckeln.
Köp ditt Glue Lock p? v?r webshop www.gluehome.com

Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts