Svenska Studenthus ny medlem i Studentbostadsföretagen

Svenska Studenthus är branschorganisationen Studentbostadsföretagens senaste medlemstillskott. Bolaget är nystartat och ser det som en självklarhet att vara en del av landets enda branschorganisation för studentbostadsföretag.

Svenska Studenthus har länge varit intresserade av att etablera sig p? studentbostadsmarknaden och förvärvade sina första studentbostäder fr?n Gavleg?rdarna AB tidigare i v?ras. De cirka 200 studentbostäder i Gävle är dock bara början för företaget som planerar att expandera kraftigt i framtiden. Redan nu p?g?r nyproduktion om ytterligare 100 studentbostäder i Gävle och planer för studentbostäder i Örebro, Stockholm och Kiruna finns ocks?.
– Svenska Studenthus är en ny och spännande aktör p? marknaden som vi är glada över att välkomna in i nätverket, säger Erica Sjölin, medlemsansvarig p? Studentbostadsföretagen.
M?let för Svenska Studenthus är att utveckla en attraktiv produkt för studenter genom b?de förärvning av befintliga fastigheter och nyproduktion för att skapa ett rikstäckande studentbostadsföretag. De ser kunskapsutbytet i branchorganisationen som en viktig pusselbit i det arbetet.
– Vi kommer att ha stor glädje och nytta av att vara del av ett professionellt nätverk. Vi har ambitionen att före utg?ngen av 2015 äga och förvalta minst 1 000 studentbostäder och tar tacksamt emot förslag p? nya möjligheter, säger Fredrik Blom p? Svenska Studenthus.

Om Svenska Studenthus:
Svenska Studenthus AB är ett privat bolag med säte i Stockholm. Grundare till bolaget är JEFF Fastighetsutveckling AB och K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Bolagets studentbostadsportfölj best?r för tillfället av 200 befintliga lägenheter och en p?g?ende nyproduktion om ytterligare 100 lägenheter p? Campusomr?det i Gävle. Härutöver p?g?r bygglovsprocessen för ytterligare cirka 500 lägenheter i Örebro, Stockholm och Kiruna.

För mer information:
Erica Sjölin
Medlemsansvarig
Telefon: 031 ? 780 45 74
E-post: [email protected]

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med v?ra medlemmars 65 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt största studentbostadsaktör.

Vi är politiskt och ekonomiskt oberoende och företräder enbart v?ra medlemmars intressen ? skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet.
Bifogade filer
1000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top