SE

Svenskar stöder jakt p? rovdjur

En klar majoritet av svenskarna stöder jakt p? rovdjur om de tagit sig in i tätbefolkade omr?den eller för att minska risken att de skadar tamdjur. Tre av fem svenskar anser att det är acceptabelt att reglera vargstammen genom jakt. Det visar en ny undersökning som genomförts av forskare vid SLU och Ume? universitet.
Undersökningen visar ocks? skillnader över tid. Stödet för varg har minskat sedan 2004 i Dalarna och Västernorrland, och att det idag är fler som accepterar björn i sin närhet – förutom i Norrbotten.
I undersökningen har attityderna till stora rovdjur och rovdjurspolicy och förvaltning studerats p? riksniv? samt p? regional niv?. Norrlandslänen, Dalarnas, Värmlands och Stockholms län jämförs mot riket som helhet.
Det finns en tydlig skillnad mellan land och stad. Det märks bland annat i acceptansen för de nya rovdjursm?len som beslutades i december 2013.
? De som tycker att de nya m?len är för högt satta hittar vi främst i län där människorna lever nära rovdjuren. I kontrast till detta st?r Stockholms län, där m?nga tycker att m?len för antalet rovdjur är för l?gt satta, säger Camilla Sandström.
Personerna i undersökningen fick ocks? svara p? fr?n om vem eller vilka som ska f? vara med och bestämma hur v?ra rovdjursstammar ska skötas.
? Naturv?rdsverket och länsstyrelserna har fortsatt ett högt förtroende. Trenden är att stödet för naturv?rdsorganisationerna minskar, säger Göran Ericsson.
Undersökningen genomfördes mars-juni 2014 och skickades till 1067 slumpmässigt utvalda personer i hela landet i ?ldern 16-65 ?r och till 150 slumpmässigt utvalda personer i 111 kommuner, totalt 16650 personer i ?ldern 16-65 ?r i ?tta län; Västerbotten, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västernorrland, Stockholm och Värmland med en svarsfrekvens p? i genomsnitt 42 % p? länsniv?.
Bakom undersökningen st?r forskare vid institutionen för statsvetenskap vid Ume? universitet och institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet. SLU. Undersökningen är en del av forskningsprojektet ? H?llbar landsbygdsutveckling ? p? vems villkor och är finansierad av Formas och FOMA Vilt.
Ladda ner rapporten..
Fr?gor om rapporten och dess inneh?ll besvaras av:
Professor Göran Ericsson
Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
[email protected]
0706765012
Docent Camilla Sandström
Statsvetenskapliga institutionen, Ume? universitet
[email protected]
070 219 63 44

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.3000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Gustaf Ljunggrens   #Isabelle Bania   #KMH   #Trumpetaren Filip Draglund