Svenskt instrument gör mätningar när en komet passerar Mars

P? söndag den 19 oktober klockan 20:29 passerar en komet nära Mars. Samtidigt finns det svenska instrumentet ASPERA-3 ombord p? den europeiska satelliten Mars Express p? plats vid Mars för att göra mätningar.
“Ingen har tidigare gjort mätningar när en komet passerar s? nära en planet”, säger docent Mats Holmström vid Institutet för rymdfysik i Kiruna.
Kometen Siding Spring kommer att passera planeten Mars p? ett avst?nd av endast 140 000 km, ungefär en tredjedel av avst?ndet fr?n jorden till m?nen, som jämförelse. De yttersta delarna av kometens tunna atmosfär kommer att i hög hastighet (56 km/s) kollidera med Mars atmosfär.
“Vi förväntar oss att gas och damm fr?n kometen kommer att träffa Mars atmosfär, som tillfälligt värms upp och expanderar”, säger Mats Holmström. “Detta borde vi kunna se med v?rt instrument”.
Institutet för rymdfysik, IRF, har huvudansvaret för instrumentet ASPERA-3 som är ett internationellt samarbete med deltagande fr?n ca 15 forskargrupper fr?n ett tiotal länder. ASPERA-3 mäter bl a hur laddade partiklar fr?n solen, den s k solvinden, p?verkar atmosfären p? den röda planeten. Mars Express skickades upp av den europeiska rymdorganisationen ESA och har befunnit sig i bana kring Mars sedan 2003.
Mer information:
Docent Mats Holmström, forskare, IRF, tel. 0980-79186, 070-211 1138, mats.holmstrom*irf.se
Rick McGregor, informationsansvarig, IRF, tel. 0980-79178, 070-276 6020, rick.mcgregor*irf.se
Webbsidor:
Institutet för rymdfysik: http://www.irf.se
Instrumentet ASPERA-3 och satelliten Mars Express: http://www.irf.se/link/MEX_sve
Sidor om kometen Siding Spring hos
ESA: http://blogs.esa.int/mex/category/comet-siding-spring/
NASA: http://mars.nasa.gov/comets/sidingspring/
Bild: Kometen Siding Spring och planeten Mars (teckning: NASA)

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord p? satelliter i bana runt fyra planeter: jorden, Venus, Mars och Saturnus. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Ume?, Uppsala och Lund.
* * * * * * * * * * * *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Ume?, Uppsala and Lund.1700Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top