Sveriges Skolledarförbund i stor kampanj

Den 3 september är Skolledarnas dag. Under kampanjmottot ?Skolledare tar ansvar ? lita p? oss? samlas medlemmar runt om i landet för gemensamma manifestationer. Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson leder satsningen.
– Ledarskapet i skolan är viktigare än n?gonsin. Vi har f?tt genomslag för v?ra fr?gor men vi m?ste fortsätta att förbättra förutsättningarna för ledarskapet och höja lönerna för landets skolledare för att yrket ska beh?lla sin attraktionskraft, säger Matz Nilsson.
– Skolledarna är Sveriges viktigaste chefer. Vi behöver enas kring vikten av att skolans ledning tar ett större ansvar för resultaten genom att kunna prioritera uppdraget som pedagogiska ledare. Vi kräver ocks? att landets förskolechefer f?r samma rätt till vidareutbildning som andra rektorer.
Sveriges Skolledarförbund kommer att uppvakta ledande personer inom skolsektorn p? s?väl lokal som central niv? under tisdagen. M?let är att f? till en konstruktiv dialog kring framtidens skolledaruppdrag och säkra ?terväxten till yrket.
– Den 3 september riktar vi fokus p? ett ledarskap där vi tillsammans skapar möjligheter att utveckla framtidens skola, säger Matz Nilsson. En skola som är attraktiv, trygg, stimulerande och utmanande för s?väl elever som lärare och skolledare. Skolledarna utgör en del av samhällets ryggrad. Tillsammans kan vi göra den riktigt stark.
Följ ocks? kampanjen p? v?r hemsida www.skolledarna.se

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som förskolechefer, rektorer eller förvaltningschefer, men ocks? inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsomr?det.
En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top