SE

Sveriges snabbaste superdator till KTH

För att positionera svensk life science som globalt ledande ?ker i juni en delegation fr?n Stockholm-Uppsala Life Science till konferensen BIO International Convention i San Diego. Uppsalas landshövding Peter Egardt leder delegationen för att understryka satsningens betydelse.

? Vi vill placera Sverige och främst Stockholm-Uppsala p? världskartan för life science. V?r förhoppning är att vi genom v?r medverkan p? BIO ska öka medvetenheten om Sverige och Stockholm-Uppsala som världsledande inom värdebaserad hälsov?rd. Dessutom att vi ligger i den absoluta framkanten när det gäller användning av patientregister och biobanker, berättar Ywonne Bölja, Marketing Director vid Stockholm-Uppsala Life Science. Delegationen kommer under besöket träffa ledande företrädare för UCSD, University of California San Diego, The Scripps Research Institute , Connect, Biocom och SACC, Svenska Handelskammaren i San Diego. Dessutom kommer ledamöter fr?n delegationen delta vid en rad seminarier.
Superinvesterare leder seminarier
Till Stockholm-Uppsala Life Sciences seminarium i BIO?s officiella program som har titeln ?Patient Registries as a Driver of Value-Based Healthcare ? the Swedish Experience? har vi lyckats engagera Steven Burrill som moderator. Steven Burrill som är en amerikansksuperinvesterare med ett kapital p? 1,5 miljarder dollar, som satsar i life science-sektorn och som redan f?tt upp ögonen för svensk life science. De svenska talarna p? seminariet är Stefan Larsson fr?n Boston Consulting Group, Tobias Sjöblom, Uppsala universitet och Sofia Ernestam, Karolinska Institutet.
I samarbete med den betydande klusterorganisationen OneNucleus (London/Cambridge), anordnar vi fr?n Stockholm-Uppsala Life science även ett frukostseminarium med deltagare fr?n Sverige, England och USA p? temat ?Valuebased Health Care?. Även detta seminarium, som anordnas för tredje ?ret i rad, leds av Steven Burrill.
M?nga ?taganden
? Vi tar ett stort ansvar för att visa upp Sverige p? världens största BIO-mässa, och har m?nga ?taganden under konferensen, berättar Ywonne Bölja. Vi deltar bland annat i ?International Cancer Cluster Show Case? där svensk cancerforskning och företag visas upp. Dessutom deltar vi i en workshop om biomarkörer tillsammans med organisationer fr?n fem andra Europeiska kluster som alla är medlemmar i CEBR, Council of European Bioregions.? Under BIO International Convention 2014 vill vi ocks? skapa kontakter och samarbeten med andra klusterorganisationer, företag och deltagare, avslutar Erik Forsberg, VD vid Uppsala BIO och en av medlemmarna i delegationen som reser till San Diego i sommar.

Läs mer om BIO International Convention här.

Kontakt
För mer information kontakta:
Ywonne Bölja, Stockholm-Uppsala Life Science 070-555 90 33, [email protected]
Erik Forsberg, Uppsala BIO 070-350 41 43
Fakta Stockholm-Uppsala Life Science och Uppsala BIO
Stockholm-Uppsala Life Science är Uppsala BIO?s internationella verksamhet med uppdraget att göra regionens samarbetsmöjligheter, investeringar och möjligheter till affärsetablering bättre kända för den globala life science-världen. suls.se
Uppsala BIO är en oberoende, icke-vinstdrivande aktör som verkar för att stärka life science-sektorns l?ngsiktiga konkurrenskraft och tillväxt. V?ra viktigaste insatser handlar om att utifr?n uttalade behov inom sjukv?rden och i övriga samhället öka flödet av innovationer. Det gör vi tillsammans med företagen, universiteten, sjukv?rden och samhället.
Uppsala BIO är STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) verksamhet för life science. Verksamheten formuleras av life science-industrin, universitet, sjukv?rd och samhälle som ocks? finansierar den tillsammans med VINNOVA. www.uppsalabio.com
Stockholm Life Solna-Stockholm är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden. Omr?det där Solna och Stockholm möts är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukv?rden samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet.
Bifogade filer
2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Christian Sandstr   #Ratio Hanna Alml