Sveriges största turismpris till Astrid Lindgrens Näs!

Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby f?r Stora turismpriset 2014. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller h?llbarhet, som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.
? Helt fantastiskt! säger Kjell ?ke Hansson, VD p? Astrid Lindgrens Näs. Vi har arbetat oerhört h?rt och fokuserat under de senaste ?ren. Främst med det inneh?ll och utbud vi erbjuder besökarna, men ocks? med v?r kommunikation och v?rt uttryck. V?r utmaning är att hela tiden förnya oss, att hela tiden placera Astrid Lindgrens verk, värderingar och livsh?llning i samtiden där de hör hemma. Hon var och är en mycket modern människa i ordets bästa betydelse.
Astrid Lindgrens Näs är ett kulturcentrum med bland annat Astrid Lindgrens bevarade barndomshem. Utställningar, innovativa trädg?rdar och evenemang kring litteratur och samhällsfr?gor är stommen som lockar b?de turister och andra besökare.
? Det vi har att erbjuda är unikt, säger Cilla Nerg?rdh, marknadschef p? Astrid Lindgrens Näs. Vi verkar p? den plats där alla Astrid Lindgrens berättelser börjar, den plats där den enast?ende människan och älskade författaren föddes och växte upp. Att kombinera det med nyskapande trädg?rdar, konst och design ger ett fantastiskt resultat.
Juryns motivering till priset lyder: ?rets vinnare är ett inspirerande föredöme för hur man lyckas skapa balans och dynamik mellan kulturarv och nytänkande. Utifr?n ett starkt varumärke har man genom att tillföra ny kunskap och tematiserade produkter skapat en stark och berörande upplevelse. Med stort fokus p? samarbete och h?llbarhet och med förankring i den sm?ländska myllan, har Astrid Lindgrens Näs raskt utvecklats till ett besöksm?l för nationell och internationell marknad.

Priset betyder mycket för hela Vimmerby kommun och kommunalr?det Micael Glennfalk jublar:
? Det är ett härligt kvitto p? att kommunen är ett av landets intressantaste turistm?l. Med Astrid Lindgrens Näs har kommunen f?tt en fantastisk anläggning, som p? ett helt nytt sätt kopplar ihop kultur, utställningar och trädg?rd. Jag är helt övertygad om att Astrid Lindgrens Näs kommer att fortsätta växa framöver, b?de i besöksantal och i betydelse.
Även styrelseordföranden för Astrid Lindgrens Näs, landshövdingen i Kronoberg Kristina Alsér, är stolt och glad:
? Det här är oerhört roligt för Sm?land och hela Sverige. Genom sm?ländsk envishet och innovationskraft har vi steg för steg utvecklat besöksm?let, lyssnat p? besökarnas behov och skapat en plats som attraherar människor fr?n hela världen. Nu gäller det för v?ra duktiga medarbetare att bygga vidare ? Astrid Lindgrens Näs har en enorm potential att bli ett spännande kulturcentrum för b?de turister och specialister!
? Jag är helt omtumlad, säger Karin Eliasson, konstnärlig ledare p? Astrid Lindgrens Näs. I mars 2014 fick vi pris p? mässan Nordiska trädg?rdar och nu det här! Det ger energi i arbetet med nästa kapitel i trädg?rdssagan p? Astrid Lindgrens Näs som kommer att öppna för allmänheten i juni 2015.
Trädg?rdarna p? Astrid Lindgrens Näs är en av anledningarna till utmärkelsen. Projektchefen Kajsa Holst är först?s glad:
? Vi har hela tiden trott benh?rt p? v?r idé och efter den här sommaren, och nu det här priset, s? vet vi att b?de besökarna och folk i branschen ocks? gör det, säger hon.
För mer information kontakta:
Cilla Nerg?rdh, 070-309 95 87
Kjell ?ke Hansson, 0492-76 95 86 alt. 070-384 94 20
Karin Eliasson, 0492-76 95 95

Astrid Lindgrens Näs är ett kulturcentrum och besöksm?l i Vimmerby – mitt i den miljö som Astrid Lindgren växte upp i. Barndomshem, utställningar, evenemang och trädg?rd. Öppet ?ret om.
Läs mer p? v?r webbsida
13300Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top