SE

Swedac i Almedalen

Swedac och Marknadskontrollr?det kommer att synas i Almedalen genom tv? seminarier ? ett om marknadskontroll ?Säkra produkter eller förlorade arbetstillfällen? och ett om kontrollsystem för kvalitet ?Kvaliteten p? utbildning ? kan den kontrolleras??
Dessa seminarier handlar om det som utgör ett av fundamenten för ett fungerande samhälle, kvalitetsinfrastrukturen, som gör att vi exempelvis kan dricka vattnet direkt ur kranen, att produkter som säljs är säkra att använda, att v?gen väger rätt i affären när du handlar, att bilbesiktningen fungerar även utan ett monopol, osv.
V?r fr?ga under det ena seminariet är om denna kvalitetsinfrastruktur, som ofta verkar i det fördolda, skulle kunna ge ännu större samhällsnytta inom t ex utbildningssystemet och äldreomsorgen om den synliggjordes och fler blev medvetna om de möjligheter som finns i den. Det seminariet kallar vi “Kvaliteten p? utbildning – kan den kontrolleras?”, och där medverkar Jonas Eriksson (mp), riksdagsman och vice ordf i näringsutskottet, Carola Gunnarsson (c), oppositionsledare i kommunstyrelsen i Sala kommun och 3:e vice ordförande i SKL samt Ann-Cartrin Lofvars (mp), medlem i landstingsstyrelsen i Dalarna och i SKL:s styrelse. Vi kommer även att presentera en översiktlig enkätstudie bland landets kommun- och landstingspolitiker som visar p? en l?g kännedom om denna kvalitetsinfrastruktur.
V?rt andra seminarium handlar om en speciell del av denna kvalitetsinfrastruktur, nämligen marknadskontrollen. Den har i sig tv? syften, dels att se till att produkter som säljs är säkra att använda. Dels att verka för en rättvis konkurrens mellan företag, s? att oseriösa företag inte kan sälja okontrollerade produkter och därmed sl? ut arbetstillfällen i t ex Sverige där företagen anstränger sig för att följa reglerna. Det seminariet kallar vi “Säkra produkter eller förlorade arbetstillfällen?”. Fokus p? det seminariet är hur den svenska marknadskontrollen styrs och om den är tillräcklig för sina tv? syften. Medverkar gör Viktor Sundberg, VP Environmental and EU affairs, Electrolux; Hans Rothenberg (M), Näringsutskottet, Riksdagen; Börje Vestlund (S), Näringsutskottet, Riksdagen; Peter Strömbäck, generaldirektör, Swedac; Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen; Gunnar Larsson, generaldirektör, Konsumentverket; Helena Lindberg, generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; Göran Lundmark, marknadskontrollsamordnare, Swedac.
Mer information om v?ra seminarier, dvs tid, plats och talare, hittar du p? Swedacs webbplats.
Vi bjuder p? en ekologisk lunchmacka och fika under v?ra seminarier.
Ingen föranmälan. Välkommen!
Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga. Vi verkar ocks? för h?llbar utveckling och ökad konkurrenskraft. V?r verksamhet är m?ngsidig och handlar om kvalitet, miljö, säkerhet, hälsa och effektivt utnyttjande av resurser.
Swedac tar ocks? fram regler för till exempel v?gar, ädelmetallarbeten, färdigförpackade varor, elmätare och bensinpumpar som handlare och tillverkare ska följa.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy