Swedish ICT kraftsamlar för spinoffbolag

Sju spinoffbolag med totalt tolv personer fr?n kretsen kring forskningsinstituten inom Swedish ICT bildar nu ?Level-6?, ett kluster där spinoffbolagen genom nätverkande och erfarenhetsutbyte ska öka möjligheterna att snabbare n? ut p? marknaden. Närheten till forskningskompetensen inom Swedish ICT-instituten SICS, Acreo och Interactive Institute ? där flertalet av bolagen har sina rötter ? är jämte de breda kontaktytor och gedigna erfarenheter som finns inom instituten n?gra av styrkorna hos Level-6.
? M?nga startups har likartade utmaningar, och kan lära mycket av varandra. Genom att sitta i ett kluster i en gemensam lokal förbättras oddsen för att snabbare f? fotfäste p? marknaden, säger projektledaren Adam Edström.
Ett viktigt syfte är ocks? att stärka möjligheten för fler forskare inom Swedish ICT att kommersialisera sina forskningresultat.
? Det finns utrymme för fler spinoffbolag inom Level-6.
Level-6 har ambitionen att i största möjliga m?n samarbeta med befintliga inkubatorer, finansiärer, myndigheter och andra aktörer i det svenska innovationsekosystemet, och samtidigt i än högre grad bidra till detta ekosystem med forskningskompetensen som finns inom Swedish ICT.
De sju bolag som ing?r i Level-6 fr?n början är:

WeMeMove (rörelseanalys för sport och hälsa) www.wememove.com
Telcred (säker NFC-baserad accesskontroll) www.telcred.com
Biosync (sensorer för stressmätning) www.biosynctechnology.com
LocuSense (kostnadseffektiv inomhuspositionering) www.locusense.se
Severalnines (verktyg för databasinfrastruktur) www.severalnines.com
Elsip (minneshantering i multicorekretsar) www.elsip.se
Antmicro (inbyggda system) www.antmicro.com
Namnet Level-6 syftar dels p? belägenheten p? sjätte v?ningen i Electrumhuset i Kista, och dels p? rötterna hos SICS, men även p? ?Technology Readiness Level 6?, den teknikniv? m?nga spinoffbolag befinner sig p? i början av sin existens (se http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level)
För mer information kontakta Adam Edström, projektledare för Level-6, [email protected], 0702-579734.
SICS Swedish ICT är Sveriges ledande forskningsinstitut för tillämpad informations- och kommunikationsteknik. SICS bedriver mycket avancerad forskning inom strategiska teknikomr?den i nära samarbete med svensk och internationell industri och akademi. Forskningen p? SICS ligger i framkanten av ny teknik, med ett perspektiv som sträcker sig längre in i framtiden än industrins egen FoU.

Bifogade filer
10130Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top