Tag Archives: Catharina Rosencrantz

Linköpings kommun motsätter sig vite fr?n Skolinspektionen

Linköpings kommun motsätter sig vite fr?n Skolinspektionen

Linköpings kommun st?r fast vid att den organisation kommunen nu har för resurskolorna är bäst för eleverna. Skolinspektionen hotar med vite om 700 000 kronor om kommunen inte följer Skolinspektionens tolkning av skollagen. Linköpings kommun ifr?gasätter om Skolinspektionen följer lagens…
Top